Fritidskommittén/ Studieorganisatören

Här informerar fritidskommittén.

GYM - Vill du träna i vårt nya gym? Kontakta någon i fritidskommittén. Mer info...

Kvartersgym - Jourschema 2017. Klicka här...

Välkommen med frågor, funderingar och idéer!

Gunnel Uddberg
Ordf. Fritidskommittén

Tfn: 021-18 43 48