Valberedningen informerar

En valberedning arbetar självständigt på uppdrag av föreningens medlemmar och är därmed deras viktigaste verktyg för att skapa och bibehålla en kvalificerad styrelse.

För vår boendetrygghet är det alltid önskvärt att ha en allsidig bemanning i styrelsen avseende ålder, kön, yrkeserfarenheter och kompetenser.

En kompetent styrelse bör bestå av följande sakkunniga personer:

jurist/juridiskt kunnig, Tekniker/IT- och webbkunnig, byggnadsingenjör/byggnadskunnig, Civilekonom/ekonom, Samhällsvetare, Entreprenör, Informatör, journalist, eller någon som är duktig på att skriva och informera.

Valberedningen är verksam från den stund den utses fram till nästa Årsstämma och är i likhet med revisorerna helt fristående från styrelsen.

Valberedningens huvuduppgifter är följande: Analysera hur den sittande styrelsen samt revisorer arbetar. Engagera föreningens medlemmar att nominera förtroendevalda. Presentera för medlemmarna valberedningens förslag på förtroendevalda.

Känner du någon som är intresserad att bli nominerad till ett förtroendeuppdrag? Eller skulle du vilja arbeta med något inom föreningen? Om svaret är JA gör så här:

1.   Försäkra dig om att den person du vill nominera verkligen är intresserad.

2.   Skriv upp namn, adress, lägenhetsnummer och telefonnummer på den du vill nominera.

3.  
Ditt namn och telefonnummer.

4.  
Skicka uppgifterna till valb.aseastan@hotmail.com

5.   Givetvis är du även välkommen att kontakta oss i valberedningen per telefon eller varför inte ringa på dörren.


Valberedningen består av;

Harri Turunen, tfn: 073 910 63 61

Maud Forss, tfn: 021-246 49

Håkan Larsson, 073-999 67 19

Läs mera…