Bredband

Alla lägenheter i förening är uppkopplad med bredband via Stadsnät. Föreningen har bekostat  indragning av av bredbandskabel till alla lägenheter. Medlemmarna själva får bekosta inkoppling av CPS/DRG (switch).

Anskaffning av CPS

De flesta lägenheter beställde och bekostade detta i samband med att bredbandskabeln installerades.
De lägenheter som inte har CPS installerad får själv beställa och bekosta denna installation.
Detta kan ske hos exempelvis AT-installation.

Vill du veta mer om vilket utbud som finns kan du klicka på länken till Mälarenergi nedan. Här finner du information om innehåll och priser i Stadsnätet.