Felanmälan/ Jour

Riksbyggen svarar för vår jouranmälan.

För felanmälan Dag & Natt:

Ring 0771-860 860

För felanmälan av maskiner i tvättstugan:

Kontakta Håkan Ax, Johnny Johansson eller Lennart Boväng innan ni ringer Dag & Natt.

 

Tänk på att det kostar extra mycket på jourtid.
Kan det vänta till dagtid spar du kostnader för oss alla.

Vid felaktigt påkallande av jour, kan du själv komma att stå för kostnaderna.

OBS! Ring inget annat jourföretag. Det kostar föreningen mycket mer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Felanmälan Hissar

Ska ske till KONE på telefon 0771-500 000.
Går även att anmäla via Dag & Natt, 0771-860 860.