Informationsträff angående ladd stolpar.

Informationsträff angående ladd stolpar för elfordon kommer att genomföras 20 januari. Se anslag i trapphus eller under aktuellt på hemsidan.

Translate »