Den trivsamma föreningen

Vi hjälps åt när vi kan och tar ansvar för att göra vårt boende till en trevlig plats. 

I en förening kan du komma att behöva information eller hjälp med olika delar. Här finner ni länkar till de mest relevanta delarna som kan behövas. 

Information

Parkering inom vårt område!

Från och med den 1 november 2023 kommer vi byta parkeringsbolag från ”Aimo park” till ”Securitas”.

Securitas kommer från de datumet även bevaka och skylta om vid våra serviceplatser och gästparkeringar. Securitas sköter om vår bevakning av hela vårt område så parkeringsövervakning kommer att ske alla tider på dygnet.

Alla nuvarande skyltar kommer att bytas och parkeringsautomaterna kommer att tas bort från vårt kvarter. Besöksparkeringarna på Generatorgatan och Rotorvägen kommer man att kunna betala tid för parkering via mobil-apparna ”Easypark” och ”Parkster”. Bägge appar går att hämta via nätet oavsett vilket telefonabonnemang man använder.

Styrelsen har diskuterat timpris och kommer för tillfället lämna timpriset och dygnspriset oförändrat. De kommer att behövas justera prisnivån uppåt under året!

Se även den nya skyltning vad gällande våra serviceplatser. Där kan vi boende stå i högst 30 minuter och använda p-skiva. Väl utmärkta servicefordon får stå vid arbete i fastighet/och eller lägenhet i max 8 timmar.

Rent generellt så önskar vi att bilkörandet upphör inom området samt att alla respekterar att dämpa farten samt inte kör eller stannar/parkerar på våra gräsmattor.

Styrelsen Brf ASEAstan

Renovering av yttertak

Vi kommer vecka 38 påbörja arbete med era tak. Vi kommer att byta tak på Relävägen 3 o 5. Arbetet kommer att pågå under vecka 38-47. Vi kommer starta arbetet med ställningsbyggnation. Med start på Relävägen 5.

Arbetet kommer att medföra att det är kran o byggtrafik i anslutning till området.

Kommer också att finnas ställning runt husen som är arbetsplats under byggtiden. Får ej beträdas!!

Arbetet kommer att medföra vissa störande ljud.

Vi hoppas ni har överseende med det.

Frågor

Om du har några frågor så kontakta Stefan Totalbyggen 072-556 00 47

 

Mvh Stefan Axelsson Totalbyggen

Ny informationsblad “På Tapeten” finns nu att ta del av.

Se länk i överkant på sidan.

 

Nu har de hänt igen!

Två inbrott/ intrång i vår källare på Rotorvägen 2 under en kort tid i juli! Man tar sig in helt utan brytmärken i källare för att sedan bryta sönder lås till källarförrådet.

Hur kan de komma sig att man tar sig in i källarutrymmet utan åverkan? Entrédörren går endast numera att öppna med tagg, nyckel fungerar inte! Källardörren måste man ha lägenhetsnyckel till!

Vem har kunnat gett dessa individer tillgång till både nycklar och tagg?

I cykelrumsdörren var låskolven blockerad med en pappersbit men där går inte att den vägen komma till källaren!

Observera bättre, ställ frågor om ni inte känner igen personerna som rör sig i och omkring huset på ett märkligt sett!

Styrelsen

Laddboxar

Installationen av 30 stycken laddboxar fördelade på carporten på Rotorvägen 2 samt garagen och p-platserna nedanför Generatorgatan 3 är nu slutförd.

Vi vill tacka de boenden som berörts av installationen för mycket gott samarbete under arbetets gång så att det kunde genomföras smärtfritt.

Om ni har funderingar på att investera i elbil/laddhybridbil, kontakta Anders, Lars-Olof eller Jonny, för mer information om hur man kan få tillgång till en hyrd plats med laddbox.

VIKTIG INFORMATION

I och med att vi nu har installerat laddboxar kommer de som har provisoriska arrangemang i sina uttag för motorvärmare att få dessa återställda.

De boende som idag hyr en plats med dessa provisoriska arrangemang kommer att bli eller har redan blivit anvisade nya garage, p-platser eller carportplatser med laddboxar.

Anledningen till ovan nämnda åtgärd är att vid behov begränsa belastningen på vårt elnät.

Oönskade spänningsavbrott på strömmen till carport, garage eller p-platser är inte acceptabelt.

Styrelsen genom Anders Thunström och Lars-Olof Andersson

Kraftig ökning av bostads uthyrning! 

Med anleding av ett alltmer ökande intresse av att hyra ut sin lägenhet i andrahand finns det anledning att påminna om Brf ASEAstans regler för andrahandsuthyrning enligt våra stadgar.

Läs här…

/Styrelsen

Från 1 januari 2023 gäller nya regler vid renovering av bostadsrätt.

Du kan bli av med din bostadsrätt!

Läs mera här…

Information om motorvärmare!

Frågor har kommit om hur man ställer in motorvärmaruttagen.

Här får du en information om hur du löser detta.

Infoblad…

 

Information om nya avgifter mm.

Budget från 2023 och framåt!

Hösten och vintern kommer snabbt! Styrelsen har vid sitt oktobermöte som vanligt antagit budget för kommande arbetsår. I år var de svårare än vanligt!

Med anledning av yttre omständigheter som krig i Europa, sviter fortfarande av Covid 19, våra leverantörers prisjusteringar uppåt och allmän oro på penningmarknaden så har styrelsen anledning att inför kommande år justera månadsavgifter för boendet och hyror för bilplatser till en högre nivå.

Vi har tidigare år varit återhållsamma med justeringar av boendekostnaden vilket har kanske gjort att vi alla ser att de var ur ekonomisk synvinkel fel att inte justera bostadsrättsföreningens inkomster vid varje årsskifte. Ekonomer brukar påpeka de att för att få en “lugn” utveckling så ska detta göras!

Styrelsen har givetvis inte kunnat förutse att oroligheter i vår omvärld skulle påverka så mycket på den allmänna och även den svenska ekonomin som nu sker! Alla avtal vi har, men även de vi köper  så är nödvändigt informerar om höjningar nästa år på alltifrån 8 procent och mer!

Styrelsen uppdaterar varje år föreningens Underhållsplan där vi ser på lång sikt, 30-50 år vad som kan komma vad gällande totalt underhåll på våra gemensamma tillgångar, huskroppar och markinnehav.

De är viktigt att påpeka att vi inte kan skjuta på underhåll som vi just nu “sliter på” till kommande boende i Brf ASEAstan. De måste göras kontinuerligt enligt plan! De finns anledning även att informera om att alla nu gjorda stora reparationer såsom loftgångar (pågående) och installation av våra solpaneler har vi gjort utan ny upplåning. Vi har även under året placerat om lån som förfaller och även amorterat en del. Räntekostnaderna för oss har justerats av våra banker både upp och ner men just nu ”Upp”!

Redovisning av de kommer i vår årsberättelse till årsstämman för år 2020 i april 2023.

Nedanstående justeringar kommer att göras inför 2023,

Månadsavgift, Boende 5 % och Värmeavgift 5%

Månadsavgift, Fordon

Garage: Höjning med 50 kr/mån

Car-port: Höjning med 110 Kr/mån

P-plats: Med el, Höjning med 50 kr/mån och utan elstolpe Höjning med 35 kr/mån.

Höjningen är nödvändig då alla våra leverantörer gör kraftiga abonnemangs justeringar inför kommande år! Ingenting blir billigare!

Vi ska givetvis alla vara med och se till att spara på våra tillgångar genom att vårda och se till att ingen åverkan sker, vi kan se till att handha t.ex. våra sopor på rätt sätt samt rent allmänt hålla kostnader nere. Stänga dörrar, inte vädra i tider då de är kallt ute, använda torktumlare/torkskåp i tvättstugorna i onödan mm. De finns ett antal ”spar” möjligheter på våra gemensamma anläggningar! Vi ansvarar alla tillsammans för de!

Styrelsen återkommer med ny information efter hand när nya justeringar görs! Vi har även planer på att hälsa alla boende välkomna till ett ”Öppet hus” under hösten där information kommer att lämnas.

Öppning av våra sophus

Under senhösten/vintern kommer vi att koppla in dom två ”taggläsare vi har monterat på respektive sophus, Generatorgatan och Rotorvägen så att ni kan använda er tagg som ni öppnar entrédörren med även till sophuset.

Håkan Ax, ordförande

När det ringer på entrédörren!

Väntar du besök?

Fråga/titta vem som ringer.

Släpp inte in någon okänd.

 

Mvh styrelsen

Grannsamverkan

Polisen informerar om händelser som kan vara bra att ta del av.

Här kan du läsa mer om vad detta.

 

Mvh styrelsen

INFORMATION OM SKYDDSRUMMEN

I Brf ASEA-stans källare på Rotorvägen 2 och 6 finns skyddsrum för oss boende och allmänheten.

Bostadsrättsföreningen har till uppgift att inom 48 timmar ställa i ordning så att möjligheten finns att se till att vi kan organisera att lämpligt skydd för oss boende i första hand ordnas.

Om, vilket vi verkligen inte hoppas ska inträffa så måste styrelsen få omedelbar hjälp av er som har lägenhetsförråd i ovanstående huskällare att öppna och utrymma allt som finns i era förråd! Styrelsen kommer annars att klippa upp låsen som inte öppnas med nyckel av er. Givetvis återkommer vi angående hur vi löser de då!

Se även övrig information vad man ska och kan göra i MSB informationen
”Om krisen eller kriget kommer”!
Styrelsen kommer att beställa ytterligare information från MSB.

Styrelsen har redan inlett kontroll och har daterat upp uppgifter och möjligheter att snabbt använda de skyddsmöjligheter vi har inom föreningen.

Om de kommer beredskapsplaner så måste vi hjälpa varandra!

Håkan Ax
Styrelsen

Här ser du var i vår närhet det finns skyddsrum.

Åtgärder efter genomförd brandsyn.

Efter utförd Brandskyddsbesiktning i samtliga av våra fastigheter så finns en del att beakta och åtgärda.

HÖGHUSENS
– på
samtliga våningsplan (Rotorvägen) får de inte förvaras privata föremål (ex rollatorer cyklar, blomkrukor eller andra brännbara föremål). Våningsplanen och spiraltrappan är utrymningsväg vid brand!

 LÅGHUSEN
– loftgångar och i trapphus, till och från loftgångar får det inte heller finnas skräp som kartonger, blomkrukor/lådor och annat brännbart material.

 Se även till att hålla källargångar fria från allt material!

Cyklar ska förvaras i cykelrum eller eget förråd, inte på loftgången! Loftgången är utrymningsväg vid brand!

Blomsterstegar ska vara fast förankrade, blockeringsrisk vid insats!

Efterkontroll kommer att göras två veckor efter delgivning.

Brf ASEAstan, Brandskyddsansvarig.

Enligt uppdrag styrelsen Brf ASEAstan, Stig-Erik Steen

Grannsamverkan

Styrelsen har beslutat att föreningen ska ingå i Grannsamverkan tillsammans med övriga bostadsrättsföreningar i vårat närområde.

Här kan du läsa mer om vad det innebär.

 

Mvh styrelsen

ALLA BOENDE PÅ ROTORVÄGEN 2, 4 och 6

På förekommen anledning så vill styrelsen uppmana alla Er som bor i husen på Rotorvägen 2, 4 och 6!

Med anledning av att både vi och VAFAB (som hämtar sopor!) ser att mängden av alla sopfraktioner har ökat i sophuset på Generatorgatan så konstaterar vi att allt fler använder de lilla sophuset på Generatorgatan för att slänga sina sopor.

Styrelsen uppmanar Er att använda det stora sophuset på Rotorvägen istället så kommer vi tillsammans se att sopmängden i lilla sophuset blir mindre! Även ni som ska gå till bilen i garaget/p-platsen, gör gärna den lilla omvägen via stora sophuset på Rotorvägen när ni ska kasta soporna.

Se även till att SORTERA bättre! Kasta inte fyllda plastsäckar hur som helst i våra kärl ut sortera. Det blir billigare för oss alla!

Slå sönder kartonger och placera i där för avsedd kärl/hållare eller åk till Återbruket direkt samt kasta givetvis inte byggavfall i våra kärl!

Styrelsen Brf ASEAstan

Boende i Brf ASEAstan,

Efter utförd Brandskyddsbesiktning i samtliga av våra fastigheter så finns en del att beakta och åtgärda.

På höghusens samtliga våningsplan (Rotorvägen) får de inte förvaras privata föremål (ex rollatorer cyklar eller andra brännbara föremål). Våningsplanen och spiraltrappan är utrymningsväg vid brand!

På låghusens loftgångar får det inte finnas skräp som kartonger och annat brännbart material.

Se även till att hålla källargångar fria från allt material!

Cyklar ska förvaras i cykelrum eller eget förråd, inte på loftgången! Loftgången är utrymningsväg vid brand!

Blomsterstegar ska vara fast förankrade, blockeringsrisk vid insats!

Efterkontroll kommer att göras två veckor efter delgivning.

 

Brf ASEAstan, Brandskyddsansvarig.
Enligt uppdrag styrelsen Brf ASEAstan