Den trivsamma föreningen

Vi hjälps åt när vi kan och tar ansvar för att göra vårt boende till en trevlig plats. 

I en förening kan du komma att behöva information eller hjälp med olika delar. Här finner ni länkar till de mest relevanta delarna som kan behövas. 

På tapeten

SOLCELLSARBETE  Relävägen 4

Vecka 15, den 12:e April påbörjas demontering av 30 stycken solceller på detta hus.

Detta kan medföra en del oväsen i samband med aktiviteter på tak.

Arbetet beräknas ta 2 till 3 arbetsdagar.

SOLCELLSINSTALLATION Relävägen 1

Vecka 15 påbörjas installationen av solceller i detta hus. Detta kan medföra en del oväsen i samband med aktiviteter på tak och elrummet.

Arbetet beräknas ta 8 till 10 arbetsdagar.

Vi återkommer med mer information vid eventuellt strömavbrott i samband med inkoppling av solcellsanläggningen till elnätet.

 

Kontaktpersoner:
Anders Thunström: 076 112 9100
Lars-Olof Andersson: 070 656 4567

Styrelsen.

Boende i Brf ASEAstan,

Efter utförd Brandskyddsbesiktning i samtliga av våra fastigheter så finns en del att beakta och åtgärda.

På höghusens samtliga våningsplan (Rotorvägen) får de inte förvaras privata föremål (ex rollatorer cyklar eller andra brännbara föremål). Våningsplanen och spiraltrappan är utrymningsväg vid brand!

På låghusens loftgångar får det inte finnas skräp som kartonger och annat brännbart material.

Se även till att hålla källargångar fria från allt material!

Cyklar ska förvaras i cykelrum eller eget förråd, inte på loftgången! Loftgången är utrymningsväg vid brand!

Blomsterstegar ska vara fast förankrade, blockeringsrisk vid insats!

Efterkontroll kommer att göras två veckor efter delgivning.

 

Brf ASEAstan, Brandskyddsansvarig.
Enligt uppdrag styrelsen Brf ASEAstan

På Tapeten, april 2021


Ordförande har ordet!

Jag vill inleda med att tacka Lennart Boväng och Filip Harging för ett jättebra arbete med att ta fram och skapa vår nya Hemsida. Kul med något nytt!

Jag vet att alla boende, fastighetsmäklare och andra intresserade av vår förening kommer att hitta mycket fakta och nyheter på den nya fräscha hemsidan.

Vill även påminna om att mycken information finns även via Mitt Riksbyggen som du kan logga in på för att få även där info och blanketter för ditt boende!

Året inleddes med fortsättning av pandemin vilket gör att styrelsen tog ett tidigt beslut under årets första styrelsemöte att under närmsta tiden ligga på en låg nivå vad gällande nyinvesteringar enligt vår Underhållsplan och styrelsen uppmanar alla boende att vara väldig aktsamma och varsamma om vår gemensamma bostadsrättsförening. Hoppas att pandemin får ett slut under året!

Redan tagna beslut från Underhållsplanen kommer att slutföras, t.ex. att nu har samtliga hus på Rotorvägen nya hissar. Solpanelsinstallationen är slutförd men vi kommer att ta bort ”solstörande” solpaneler från Relävägen 4 och montera dessa på västra delen av taket på Relävägen 1.

Laddboxar/parkering för elbilar/hybrid undersöks och planeras! Styrelsen återkommer i frågan.

Vi avvaktar och ser vad som händer under året för att inte den goda ekonomi vi har nu ska förändras till annat!

Vi kommer att genomföra vår årsstämma den 5 juni klockan 14.00 och den kommer att vara utomhus. Inbjudan och kallelse kommer!

Några påbud!

Kör inte bil eller parkera bilen på våra gräsmattor! Varje serviceplats, med tillstånd för boende (max 30 minuter) med P-skiva har en tilläggstavla att nu ska de kunna stå två fordon på varje serviceplats! Respektera de! Åk inte in i onödan på gårdarna! De är mer för gående och cykel!

Brandsyn har genomförts. Respektera även dom påbuden som kommer att kontrolleras. De gäller vår allas säkerhet vid eventuell brand!

När du har tvättat se till och städa och plocka undan samt ta bort din ”tvättbokningsplutt”! Ingen annan kommer att städa! Anmäl eventuella fel på maskiner enligt info på tavlan i tvättstugan. Ännu så anmäler inte maskinerna sig själva!

Se till att sortera rätt i våra sophus, åk till Återbruk med kartonger, elektronik och annat skrymmande. Vi får annars betala extra för allt!

Vi måste hjälpas åt eftersom vi alla äger de tillsammans, så blir kostnaderna lägre!

När ni ska bygga om/renovera i er lägenhet, anmäl i förväg till styrelsen annars kan de bli kostsamt vid senare statuskontroll. De gäller alla som vill göra något i sin lägenhet….kontakta styrelsen!

Vad är på gång?

Just nu håller två i styrelsen på att ta fram en ny hemsida. Det är en del jobb innan man blir riktigt nöjd men dom är på god väg. Har du tips och idéer får du gärna skicka ett mail till vår nya mailadress info@aseastan.se

Våren är i antågande och snart börjar man att ta upp allt grus från våra gårdar, gångvägar och parkeringar. Ta gärna med dig en sopkvast och sopa ut gruset från din parkering så går det lättare att få med allt.

Vår årsstämma kommer i år liksom 2020 att hållas utomhus. Planerat datum är 5 juni. Vi återkommer med mer information senare.

Styrelsen Brf ASEAstan

Med årets sista PåTapeten önskas alla en
God Jul och Ett Gott nytt År!

Alla får vi hoppas att nästa år blir ett bättre och friskare år 2021 för oss alla?

 Styrelsen vill ändå skicka med ett antal synpunkter på året som har varit……

  • En del av oss är fortfarande väldigt dålig på att sortera våra avlämnade sopor. Det medför att vi får ett antal extra, helt onödiga fakturor från VAFAB som hanterar våra sopor. Skärpning!
  • Med anledning av ett antal oförklarliga besök i våra källare på Rotorvägen har styrelsen beslutat att montera en kamera i varje källare på Rotorvägen 2-6. Bilderna används bara när något händer nattetid i källarutrymmet! Vi ber er alla att observera de som händer i och kring våra hus och vid misstanke ringa polisen.
  • Bilparkering på våra serviceplatser är i första hand för servicebilar (väl utmärkta) samt för oss som behöver snabbt och kort komma hem för en stund. Observera att de gäller i 30 minuter och att P-skiva används tydligt i bilen. AIMO park bevakar!
  • Återigen vill vi göra alla boende uppmärksamma på att inte släppa in de ni inte känner i våra hus. Fråga gärna vem man vill besöka!
  • De har även kommit till styrelsens kännedom att de hyrs ut lägenheter utan tillstånd. Bostadsrättslagen och även våra stadgar kräver att anmälan görs till styrelsen om man har tanke på att hyra ut sin lägenhet. Blanketter för det finns på Riksbyggens hemsida och på Mitt Riksbyggen. Uthyrning godkänns halvårsvis (6 månader) av styrelsen.

När detta skrivs så är alla våra lägenhetsdörrar utbytta. Nu har alla godkända brand- och inbrottssäkra dörrar till våra lägenheter. Montera inte något själva på och i dörrarna för då spolieras allt som är säkerhetsklassade!

Alla med Hemtjänst kommer att få sina lås kompletterade med ett speciellt lås för kommunens personal. Information lämnas direkt till den som har den tjänsten. 

Cykelrensningen är nu klar! De har ställts undan ca 40 skrotfärdiga cyklar! Om ni saknar någon cykel som ni ändå tänker behålla så hör av till Johnny Johansson eller Håkan Larsson så hjälper de till!

 

Styrelsen Brf ASEAstan