Den trivsamma föreningen

Vi hjälps åt när vi kan och tar ansvar för att göra vårt boende till en trevlig plats. 

I en förening kan du komma att behöva information eller hjälp med olika delar. Här finner ni länkar till de mest relevanta delarna som kan behövas. 

Information

Statuskontroll av lägenheter

Statuskontrollen av de lägenheterna som har varit möjliga att kontrollera är nu klar.
Till de lägenheter som har fått påpekanden och/eller anmärkningar har protokollet delats ut i respektive brevlåda/postfack.

Ordinarie styrelse

Styrelse ersättare

Grävarbeten

Grävarbeten har påbörjats i vårt område, detta kommer inom kort att märkas tydligare i form av avspärringar samt körplåtar.
Anledningen är att kulvertar kommer att bytas mellan husen:
Statorvägen 3-5
Generatorgatan 3-5
Relävägen 1-2 
Dessa kulvertar tillför värme till våra hus och det är av yttersta vikt att dessa underhålls för att undvika ett oönskat avbrott. Arbetet planeras att färdigställas under februari månad. 

Årsstämma 

Styrelsen hänvisar till “Mitt Riksbyggen” för information kring årsstämman i april samt efterföljande stämma nr 2 för att fastställa föreningens nya stadgar. 

Tvättstuga

Information till samtliga boenden är att vi boende är ansvariga för städning i våra tvättstugor. Dessa ska lämnas i gott skick för dig och dina grannar. Sopa och moppa golvet så gör vi en gemensam ansats till ökad trivsel. 

 

Nu får det vara nog!

När ni kastar sopor se till och SORTERA! Under helgerna så har alla våra kärl fyllts av kartonger som inte är sönderslagna, kärlet för plåt och burkar har fyllts så man har anledning att tro att vi har en pizzeria i vår bostadsrättsförening? De är kastade burkar ( tomma, ser ut som stora sillburkar?) och tomatketchupburkar samt 33 cl dricka burkar i både plåtkärlet och i stora plastpåsar på sidan om???
Alltså, slå sönder kartonger, åk till Återbruk med plåtburkar och panta själva dina dricka burkar!

Vi får extra fakturor som vi måste extra debitera alla boende med!
 

Styrelsen
Håkan Ax

Laddboxar

Installationen av 30 stycken laddboxar fördelade på carporten på Rotorvägen 2 samt garagen och p-platserna nedanför Generatorgatan 3 är nu slutförd.

Vi vill tacka de boenden som berörts av installationen för mycket gott samarbete under arbetets gång så att det kunde genomföras smärtfritt.

Om ni har funderingar på att investera i elbil/laddhybridbil, kontakta Anders, Lars-Olof eller Jonny, för mer information om hur man kan få tillgång till en hyrd plats med laddbox.

VIKTIG INFORMATION

I och med att vi nu har installerat laddboxar kommer de som har provisoriska arrangemang i sina uttag för motorvärmare att få dessa återställda.

De boende som idag hyr en plats med dessa provisoriska arrangemang kommer att bli eller har redan blivit anvisade nya garage, p-platser eller carportplatser med laddboxar.

Anledningen till ovan nämnda åtgärd är att vid behov begränsa belastningen på vårt elnät.

Oönskade spänningsavbrott på strömmen till carport, garage eller p-platser är inte acceptabelt.

Styrelsen genom Anders Thunström och Lars-Olof Andersson

Kraftig ökning av bostads uthyrning! 

Med anleding av ett alltmer ökande intresse av att hyra ut sin lägenhet i andrahand finns det anledning att påminna om Brf ASEAstans regler för andrahandsuthyrning enligt våra stadgar.

Läs här…

/Styrelsen

Från 1 januari 2023 gäller nya regler vid renovering av bostadsrätt.

Du kan bli av med din bostadsrätt!

Läs mera här…

Information om motorvärmare!

Frågor har kommit om hur man ställer in motorvärmaruttagen.

Här får du en information om hur du löser detta.

Infoblad…

 

När det ringer på entrédörren!

Väntar du besök?

Fråga/titta vem som ringer.

Släpp inte in någon okänd.

 

Mvh styrelsen

Grannsamverkan

Polisen informerar om händelser som kan vara bra att ta del av.

Här kan du läsa mer om vad detta.

 

Mvh styrelsen

INFORMATION OM SKYDDSRUMMEN

I Brf ASEA-stans källare på Rotorvägen 2 och 6 finns skyddsrum för oss boende och allmänheten.

Bostadsrättsföreningen har till uppgift att inom 48 timmar ställa i ordning så att möjligheten finns att se till att vi kan organisera att lämpligt skydd för oss boende i första hand ordnas.

Om, vilket vi verkligen inte hoppas ska inträffa så måste styrelsen få omedelbar hjälp av er som har lägenhetsförråd i ovanstående huskällare att öppna och utrymma allt som finns i era förråd! Styrelsen kommer annars att klippa upp låsen som inte öppnas med nyckel av er. Givetvis återkommer vi angående hur vi löser de då!

Se även övrig information vad man ska och kan göra i MSB informationen
”Om krisen eller kriget kommer”!
Styrelsen kommer att beställa ytterligare information från MSB.

Styrelsen har redan inlett kontroll och har daterat upp uppgifter och möjligheter att snabbt använda de skyddsmöjligheter vi har inom föreningen.

Om de kommer beredskapsplaner så måste vi hjälpa varandra!

Håkan Ax
Styrelsen

Här ser du var i vår närhet det finns skyddsrum.

Åtgärder efter genomförd brandsyn.

Efter utförd Brandskyddsbesiktning i samtliga av våra fastigheter så finns en del att beakta och åtgärda.

HÖGHUSENS
– på
samtliga våningsplan (Rotorvägen) får de inte förvaras privata föremål (ex rollatorer cyklar, blomkrukor eller andra brännbara föremål). Våningsplanen och spiraltrappan är utrymningsväg vid brand!

 LÅGHUSEN
– loftgångar och i trapphus, till och från loftgångar får det inte heller finnas skräp som kartonger, blomkrukor/lådor och annat brännbart material.

 Se även till att hålla källargångar fria från allt material!

Cyklar ska förvaras i cykelrum eller eget förråd, inte på loftgången! Loftgången är utrymningsväg vid brand!

Blomsterstegar ska vara fast förankrade, blockeringsrisk vid insats!

Efterkontroll kommer att göras två veckor efter delgivning.

Brf ASEAstan, Brandskyddsansvarig.

Enligt uppdrag styrelsen Brf ASEAstan, Stig-Erik Steen

Grannsamverkan

Styrelsen har beslutat att föreningen ska ingå i Grannsamverkan tillsammans med övriga bostadsrättsföreningar i vårat närområde.

Här kan du läsa mer om vad det innebär.

 

Mvh styrelsen