Den trivsamma föreningen

Vi hjälps åt när vi kan och tar ansvar för att göra vårt boende till en trevlig plats. 

I en förening kan du komma att behöva information eller hjälp med olika delar. Här finner ni länkar till de mest relevanta delarna som kan behövas. 

Information

Informationsträff angående ladd stolpar.

Den 20 januari kommer styrelsen hålla en information angående ladd stolpar för elfordon.
Mer information här …

Grannsamverkan

Styrelsen har beslutat att föreningen ska ingå i Grannsamverkan tillsammans med övriga bostadsrättsföreningar i vårat närområde.

Här kan du läsa mer om vad det innebär.

 

Mvh styrelsen

Inför nästa års stämma

Inför kommande årsstämma 2022 så har styrelsen förhoppning att vi kan avhålla den inomhus och därmed kunna följa våra orginalstadgar som säger att stämma ska hållas senast inom sex månader från bokslut som i vårt fall är den sista december året innan.

Styrelsen har beslutat att årsstämman kommer att hållas torsdagen den 21 april 2022 klockan 18:30. Om inget annat inträffar vad gällande ex. vis värre Corona problem ska vi försöka hålla vår stämma i vår Trivsellokal på Statorvägen 1.

I samband med detta påminner styrelsen om möjligheten att lämna in motioner.

Motionerna ska vara skriftliga och undertecknade samt vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2022.

Mvh styrelsen

Viktig information december 2021

Övernattande personer på Rotorvägen 2, 4 och 6

Vid ett flertal tillfällen har övernattande personer, oftast en kvinna och ibland även en man påträffats och i en del fall kunnat skickats ut från våra hus. Spåren finns kvar! Personerna har övernattat ibland högst upp men även i nedre plan under spiral/nödutgångstrappan i varje hus. Senast var dock på planet våning 7 på Rotorvägen 4 som en kvinna visades ut tidigt en morgon.

Hur dom kommer in? Ja, de vet vi inte, vi tror inte att man har nyckel eller tagg och senaste tiden har inget brytmärke funnits på dörrarna. Vi anar att man smiter in efter att någon har öppnat dörren eller bara öppnar när dom ringer på porttelefonen.

Vi uppmanar ALLA på nytt att se till att entrédörrarna verkligen stänger och låser innan ni åker i hissen. De tar 10 sekunder att stå och kontrollera!

Motorvärmarkablarna

Nu använder många av oss elkabel för att värma bilen. När ni åker hemifrån så stoppa in den kontakt som ni har tagit loss från bilen i motorvärmarskåpet, efter de lås och stäng!

Det farliga om kabeln hänger runt motorvärmarskåpet är att andra delen, stickproppen sitter kvar i eluttaget och kan om de vill sig illa förorsaka elolyckor! De finns nyfikna barn!

Ta med kabeln i bilen eller stoppa in delen som ni hade i bilen i elskåpet på väggen.

Brandvarnare

Vid vår status kontroll av samtliga lägenheter så upptäcktes flera lägenheter som helt saknade brandvarnare. Se till att köpa och montera i taket, gärna i flera rum i varje lägenhet.

Se även till genom att trycka på testknappen att brandvarnaren fungerar! En billig livförsäkring!

De går rätt snabbt att bli medvetslös vid en lägenhetsbrand av röken.

Aktuellt november 2021

Ordförande har ordet!

Ekonomi,

Styrelsen har vid sitt oktobersammanträde antagit en budget för nästkommande år 2022.
Som förberedelse för budgetmötet har givetvis vi samlat in de förändringar som kommer att gälla under nästa år i ekonomiska termer.

Förvaltningsavtalet med Riksbyggen kommer under perioden (3-års avtal) att inte index uppräknas 2022 men kommer att tillsammans med avsättningar till Underhållsplanen (måste göras enligt ekonomisk lag för Bostadsrättsföreningar. Planen är ca 30 årig!) räknas upp efter en särskild modell för förvaltningsavtal.

Mälarenergi har förvarnat för flera procenthöjningar på både vatten, el, fjärrvärme och avfallshantering, inte bara i år utan även under kommande år.

Våra avtal för bevakning, både Securitas och Aimopark flaggar även dom för höjningar.

Reparationer (oförutsett) och eventuella övriga skador på våra hus- och områdesegendom fordrar också avsättningar i budgeten. Allt enligt Underhållsplanen för Brf ASEA-stan.

Försäkringskostnaden för vårt hela fastighetsbestånd höjs med ca 3 procent nästa år.  

Styrelsen har beslutat att bostadskostnaden höjs med 2% och värmeavgiften också med 2%.
Den nya avgiften kommer på din månadsavi från och med 2022.

Värme,

Höst och vinter står framför oss och därmed även inomhusklimatet. Eftersom vi är anslutna till Mälarenergi och fjärrvärmen så styr vi inte, till en viss del själva hur varmt vi har i våra lägenheter. Ett litet tips bara så här i början av höst/vinter då de inte levereras så mycket värme, beroende på utetemperaturen så finns de en del saker du själv kan göra. Vrid ett antal gånger på dina elementtermostater, titta genom tätningslisterna i dina fönster, stäng inte ventilationsventilerna (gäller låghusen), ta bort stora möbler som står framför elementen och vädra snabbt! Se till och hålla dörrar stängda!

Grannsamverkan,

Vi har anmält vårt intresse till Polisen och Västerås Stad att medverka i projektet Grannsamverkan. Styrelsen återkommer hur vi samverkar med oss alla boende och grann fastigheter för att hindra att allt för mycket skadegörelse innanför och runt omkring i vårt närområde.

Medlem 2025,

Riksbyggen har inlett en aktivitet som innebär att man ska förhandla fram på den lokala orten samt centralt vad gällande olika förmåner för oss som är Riksbyggen förvaltade föreningar. Titta på Mitt Riksbyggen för att få uppdatering i aktiviteten/kampanjen.

Håkan Ax, ordförande Brf ASEA-stan

Insamling av kläder till förmån för Västerås stadsmission.

Mellan den 22/10 och 29/10 kommer du kunna lämna kläder till Västerås stadsmission i tvättstugan på Rotorvägen 6. Där kommer en bur att stå där stadsmissionen tacksamt tar emot allt som är helt och rent.

 

Passa på att rensa ur garderoben från sådant du inte längre använder och låt dina kläder göra stor nytta för västeråsare i utanförskap.

 

Vart hamnar kläderna?

Dina kläder hamnar i Västerås stadsmissions second hand-butik.

 

Vad kan jag lämna?

Allt som är helt och rent.

 

Vad gör kläderna för nytta?

Skapar arbetstillfällen. Västerås stadsmission second hand finns i första hand till för att ge människor som lever i arbetslöshet och utanförskap, gemenskap och en chans in på arbetsmarknaden. Ju fler gåvor in till butiken, desto fler människor får chans att ta sig ur sitt utanförskap.

 

Gör klimatet en tjänst. Att bidra till cirkulärekonomi och second hand gör också att vi minskar efterfrågan på nyproducerade varor, särskilt inom textilindustrin som har en stor negativ miljöpåverkan.

 

Möjliggör inköp för fler. I Västerås stadsmissions second hand säljs fullt fungerande och ofta väldigt fina saker till en bråkdel av vad motsvarande vara kostar ny i butik. Detta gör att människor med ansträngd ekonomi kan få möjlighet att handla saker de annars inte har råd med.

 

Hjälper fler i utsatthet. Dessutom går eventuellt ekonomiskt överskott från butiken till att finansiera övriga sociala verksamheter inom Västerås stadsmission, så som den där man möter många av de ca 600 hemlösa västeråsare eller den där man möter våldsutsatta kvinnor, mm.

 

Västerås stadsmission jobbar utifrån fem mål för ett bättre Västerås:

1.     Ingen hemlöshet

2.     Alla är trygga

3.     Ingen ensamhet

4.     Ingen psykisk ohälsa

5.     Alla kan arbeta

 

Insamlingen administreras av Västerås stadsmission. Vid frågor, vänligen kontakta Jan Grundström på 021-404068

På Tapeten, september 2021

Ordförande har ordet!

NU FÅR DET VARA NOG!

Våra två sophus avsedda för hushållssopor ser i stort sett väldigt snygga och rena ut. Soporna hanteras av er och även Riksbyggen personal på oftast bra sett.

Men så plötsligt så ligger de både sopor slängda hur som helst i våra sophus och även ”stora elprylar” som av er ska lämnas på Återbruket, slängda i lådan för småelektronik. De medför att vi får fördyrande omkostnader för transport av skräpet av både Riksbyggen och VAFAB till Återbruket, som vi är överens om att ni själva ska se till att de blir gjort.

Samma sak gäller wellpapp och av er inköpta kartonger med byggmaterial/nya skåp etc! De ska ni själva ta till Återbruket!

Vi upptäckte under den senaste helgen att hela stora sopsäckar med osorterat material har kastats i kärlen i sophuset på Generatorgatan! De medför ökade hämtning och sorteringskostnader för oss alla. De ska, måste sorteras av den som slänger avfallet!

Om de här fortsätter tvingas vi eventuellt att höja månadsavgiften för oss alla i och med stigande miljökostnader.

Lägenhetskontrollen

Den nu avslutade kontrollen av samtliga lägenheter visar utöver byggtekniska åtgärder som bör i möjligaste mån åtgärdas av er, även avsaknad av Brandvarnare i lägenheterna. För er egen, men även andras skull så kräver vi att ni investerar i egna Brandvarnare. Idag är det en verklig billig livförsäkring boende för er själva men även för alla grannar!

Besökare under nätterna i Rotorvägen 6,

Ett antal tillfällen i vintras och nu återigen återkommande när regnet och kylan slår till så får vi oönskade besök i vår spiraltrappa på Rotorvägen 6. Spår av burkar, sprutor men även i vissa fall blod finns endera högst upp i trappen eller i nedre trappavsatsen. ”Besöken” i källaren har upphört i och med kamerabevakningen! Vi har skärpt bevakningen med hjälp av boende men även Securitas har riktat mer bevakning på huset.

Hur dom kommer in? Ja, de är en fråga! Vi tror inte att man har tagg/nyckel utan man smiter in innan ytterdörren stänger! Tiden (ca 10 sek) för öppethållandet måste finnas med anledning av att de som går sakta eller har hjälpmedel ska hinna in innan dörren stängs. Stanna och titta att ingen annan smiter in!

Vi hoppas att ingen boende släpper in dom utan att fråga vem dom ska besöka? De kan även vara i samband med tidningsbud kommer?

Håkan Ax, ordförande Brf ASEAstan

På Tapeten, augusti 2021

Ordförande har ordet!

Natten mellan fredag 6 augusti och lördag den 7 augusti så har några
”gangster/ vandaler” tagit sig upp via loftgångar på nästan alla hus på Relävägen, Statorvägen och Generatorgatan och där öppnat fönster i entrén och efter de kastat våra urnor som stod utomhus med blommor i ner i källartrapporna och i hissen på Generatorgatan 3.

Vi tror inte att nycklar har använts men man vet aldrig?

Man har även slagit omkull grillen vid lekplatsen på Relävägen, som givetvis gick i små bitar samt slagit sönder ett bord på samma plats.

Vi hoppas att ni fortfarande ser och iakttar konstiga, främmande gäng som drar i området!

Givetvis kan vi inte kontrollera varje tidpunkt men vi har även ronderande väktare som bevakar även våra gårdsområden.

Inga dörrar är uppbrutna så på något sett har man tagit sig in via loftgångarna på husen.

Vi har polisanmält skadegörelsen!

Ha ögon och öron öppna och vid misstänksamhet så polisanmäl. En gång är bättre en ingen gång!

Håkan Ax

På Tapeten, juli 2021

Ordförande har ordet!

Så har vi då genomfört vår senarelagda årsstämma i Brf ASEA-stan. Tack alla ni som kom och utnyttjade er rösträtt i vår gemensamma bostadsrättsförening!

Man kan väl även säga att ”Visst hade vi tur med vädret”! Solen sken hela dagen!

Styrelsen fick en liten ny sammansättning som en duktig valberedning hade jobbat fram för medlemmarna att ta ställning till.

Vi avtackade Margareta Ingevall Téreus som hade valt att lämna styrelsen! Tack Margareta för ett aktivt styrelsejobb!

Som ny ersättare valde stämman Mirjana Milenkovic och som styrelseelev valdes Maria Beijar Odh. Alla hälsar vi dom två välkomna till ett intressant, men även ibland jobbigt styrelsearbete!

Jag ska inte skriva så mycket mer men jag vill göra er uppmärksamma på att även styrelseledamöterna vill ta lite sommarledigt så räkna med att när ni kontaktar oss per telefon och/eller mejl så kan de ta lite tid att få ett svar. Lättast är nog att skriva ett sms eller mejl!

Vid brådskande ärenden så kontaktar ni givetvis via telefon eller mejl Riksbyggen Dag o Natt på telefon 0771-860 860.

Hela styrelsen i ASEA-stan önskar Er alla en skön och vilsam sommar! Vi kommer igen till hösten förhoppningsvis med bättre förutsättningar att mötas tillsammans!

Håkan Ax

På Tapeten, maj 2021

Ordförande har ordet!

Årsstämma 2021

Alla som har väntat på vår årsstämma har troligen funderat varför den inte har genomförts? Men med anledning av den tråkiga pandemin Covid 19 så har alla ekonomiska föreningar (Brf ASEAstan är en sådan!) fått dispens att genomföra årsstämmor senast till den sista juni i år.

Styrelsen har då tagit beslutet att göra även som vi gjorde förra året genomföra vår årsstämma utomhus, på gräsytan mellan Statorvägen 1 och Relävägen 2 den 5 juni klockan 14.00. Vi kommer inte att ha något anmälningsförfarande utan alla boende/medlemmar är välkomna. Årsstämman kommer att ta ställning till detta förfarande som har att göra med medlemskap i föreningen. Röstlängd kommer som vanligt att upprättas!

Vi kommer att ställa ut ett antal stolar med behörigt avstånd mellan stolarna men har du möjlighet ta med en stol själv för att försäkra dig om en bra och Corona säker plats på stämman. Vi kommer inte heller i år bjuda på något ät- eller drickbart!

Årsredovisning och övriga handlingar kommer!

Besök i trapphus och källare på Rotorvägen

Vi har under året haft ett antal oönskade besök i trapphus och källare speciellt i Rotorvägen 6. Styrelsen anar att man endera smiter in under tiden entrédörren står öppen vid ”laglig” entré eller så har man kommit över en tagg för öppnande eller så släpper någon in personen som bara ringer på i porttelefonen utan kontroll av vem de är som ringer.

Styrelsen har nu, och kommer att vidtaga ytterligare åtgärder för tidsförkortning av dörruppställning samt hel låsning av bägge entrédörrarna i alla husen på Rotorvägen nattetid. Information angående detta kommer att finnas anslagen i Anslagstavlan och på Hemsidan.

Om ni träffar på någon ovälkommen (de syns ofta på personen/personerna) Ring polisen! Kontrollera att alla dörrar ni använder går i lås ordentligt! (gör som vår bevakningspersonal…ryck i dörrhandtaget när ni stänger).

Solpaneler

Som den uppmärksammaste medlemmen/boende troligen har sett så har delar av den tidigare monterade utrustningen på Relävägen 4 tagits ner och med komplettering av fler paneler har ny monterats på Relävägen 1. Anledningen var att ett par lägenheter stördes av ”kraftiga solspeglingar/solkatter” vid vissa tillfällen under den soligaste tiden på dagen.

Följ på Hemsidan vår produktion av el!

Com Hem hus blir Tele2 hus

Som alla säkert har uppmärksammat i media så har Com Hem köpts av Tele2. Det innebär ingen förändring just nu för vår del när det gäller TV kanaler etc.
Gå gärna in på Tele2,s Hemsida och ta del av ytterligare information och andra eventuella förmåner.

Bilkörning och parkering

Ni som absolut måste köra in på våra gårdar och parkera på våra Serviceplatser tänk på att köra sakta, inte köra på våra gräsmattor, inte ställa sig på gräsytor överhuvudtaget och tänk på att Serviceplatsen är tillsammans med P-skiva enbart tillåten för parkering i högst 30 minuter, men tydligt utmärkta servicebilar och Hemtjänst/sjukvård kan, om så behövs stå där vid arbete/besök i huset i 8 timmar.

Bevakning av dessa platser sker med hjälp av Aimopark.

Sophantering

Så kommer då till sist en vädjan eller snarare en order att sortera era sopor bättre, släng inte hela plastsäckar med osorterat material eller de som är fulla med byggavfall och möbelkartonger. De ska ni transportera själva till Återbruket. Allt som felsorteras får vi betala extra för och de kommer att i längden att hamna på din månadsavgift! Använd ni som orkar och kan det stora sophuset på Rotorvägen. De lilla huset på Generatorgatan blir snabbt fyllt!

Mycket och stora sopor, elektronik och farligt avfall ska ni transportera själva till Återbruket!

Håkan Ax
Ordförande

På Tapeten, april 2021


Ordförande har ordet!

Jag vill inleda med att tacka Lennart Boväng och Filip Harging för ett jättebra arbete med att ta fram och skapa vår nya Hemsida. Kul med något nytt!

Jag vet att alla boende, fastighetsmäklare och andra intresserade av vår förening kommer att hitta mycket fakta och nyheter på den nya fräscha hemsidan.

Vill även påminna om att mycken information finns även via Mitt Riksbyggen som du kan logga in på för att få även där info och blanketter för ditt boende!

Året inleddes med fortsättning av pandemin vilket gör att styrelsen tog ett tidigt beslut under årets första styrelsemöte att under närmsta tiden ligga på en låg nivå vad gällande nyinvesteringar enligt vår Underhållsplan och styrelsen uppmanar alla boende att vara väldig aktsamma och varsamma om vår gemensamma bostadsrättsförening. Hoppas att pandemin får ett slut under året!

Redan tagna beslut från Underhållsplanen kommer att slutföras, t.ex. att nu har samtliga hus på Rotorvägen nya hissar. Solpanelsinstallationen är slutförd men vi kommer att ta bort ”solstörande” solpaneler från Relävägen 4 och montera dessa på västra delen av taket på Relävägen 1.

Laddboxar/parkering för elbilar/hybrid undersöks och planeras! Styrelsen återkommer i frågan.

Vi avvaktar och ser vad som händer under året för att inte den goda ekonomi vi har nu ska förändras till annat!

Vi kommer att genomföra vår årsstämma den 5 juni klockan 14.00 och den kommer att vara utomhus. Inbjudan och kallelse kommer!

Några påbud!

Kör inte bil eller parkera bilen på våra gräsmattor! Varje serviceplats, med tillstånd för boende (max 30 minuter) med P-skiva har en tilläggstavla att nu ska de kunna stå två fordon på varje serviceplats! Respektera de! Åk inte in i onödan på gårdarna! De är mer för gående och cykel!

Brandsyn har genomförts. Respektera även dom påbuden som kommer att kontrolleras. De gäller vår allas säkerhet vid eventuell brand!

När du har tvättat se till och städa och plocka undan samt ta bort din ”tvättbokningsplutt”! Ingen annan kommer att städa! Anmäl eventuella fel på maskiner enligt info på tavlan i tvättstugan. Ännu så anmäler inte maskinerna sig själva!

Se till att sortera rätt i våra sophus, åk till Återbruk med kartonger, elektronik och annat skrymmande. Vi får annars betala extra för allt!

Vi måste hjälpas åt eftersom vi alla äger de tillsammans, så blir kostnaderna lägre!

När ni ska bygga om/renovera i er lägenhet, anmäl i förväg till styrelsen annars kan de bli kostsamt vid senare statuskontroll. De gäller alla som vill göra något i sin lägenhet….kontakta styrelsen!

Vad är på gång?

Just nu håller två i styrelsen på att ta fram en ny hemsida. Det är en del jobb innan man blir riktigt nöjd men dom är på god väg. Har du tips och idéer får du gärna skicka ett mail till vår nya mailadress info@aseastan.se

Våren är i antågande och snart börjar man att ta upp allt grus från våra gårdar, gångvägar och parkeringar. Ta gärna med dig en sopkvast och sopa ut gruset från din parkering så går det lättare att få med allt.

Vår årsstämma kommer i år liksom 2020 att hållas utomhus. Planerat datum är 5 juni. Vi återkommer med mer information senare.

Styrelsen Brf ASEAstan

ALLA BOENDE PÅ ROTORVÄGEN 2, 4 och 6

På förekommen anledning så vill styrelsen uppmana alla Er som bor i husen på Rotorvägen 2, 4 och 6!

Med anledning av att både vi och VAFAB (som hämtar sopor!) ser att mängden av alla sopfraktioner har ökat i sophuset på Generatorgatan så konstaterar vi att allt fler använder de lilla sophuset på Generatorgatan för att slänga sina sopor.

Styrelsen uppmanar Er att använda det stora sophuset på Rotorvägen istället så kommer vi tillsammans se att sopmängden i lilla sophuset blir mindre! Även ni som ska gå till bilen i garaget/p-platsen, gör gärna den lilla omvägen via stora sophuset på Rotorvägen när ni ska kasta soporna.

Se även till att SORTERA bättre! Kasta inte fyllda plastsäckar hur som helst i våra kärl ut sortera. Det blir billigare för oss alla!

Slå sönder kartonger och placera i där för avsedd kärl/hållare eller åk till Återbruket direkt samt kasta givetvis inte byggavfall i våra kärl!

Styrelsen Brf ASEAstan

Boende i Brf ASEAstan,

Efter utförd Brandskyddsbesiktning i samtliga av våra fastigheter så finns en del att beakta och åtgärda.

På höghusens samtliga våningsplan (Rotorvägen) får de inte förvaras privata föremål (ex rollatorer cyklar eller andra brännbara föremål). Våningsplanen och spiraltrappan är utrymningsväg vid brand!

På låghusens loftgångar får det inte finnas skräp som kartonger och annat brännbart material.

Se även till att hålla källargångar fria från allt material!

Cyklar ska förvaras i cykelrum eller eget förråd, inte på loftgången! Loftgången är utrymningsväg vid brand!

Blomsterstegar ska vara fast förankrade, blockeringsrisk vid insats!

Efterkontroll kommer att göras två veckor efter delgivning.

 

Brf ASEAstan, Brandskyddsansvarig.
Enligt uppdrag styrelsen Brf ASEAstan