Styrelsen består utav ett gäng engagerade boenden inom vår förening (kanske din granne?) och vårt gemensamma mål att boendet ska fungera så smidigt som möjligt sett till ett kostnadseffektivt perspektiv. 

Styrelsen är föreningens gemensamma roder för att all den dagliga driften ska fungera på ett smidigt och effektivt sätt. 

Kontakta Styrelsen

 

Styrelsemedlemmar

Styrelsens arbete

I varje bostadsrättsförening finns det en styrelse som tar beslut gällande den löpande driften. 

Utgångspunkten som styrelsen arbetar efter är att företräda föreningsmedlemmars frågor och arbeta utifrån föreningens bästa. 

Detta görs genom att en årlig stämma hålls där samtliga boende är välkomna och rekommenderas att delta. På denna stämma beslutas om olika frågor som skall hanteras, samt vilka personer som får ansvaret att hantera dessa frågor. 

Rollerna i styrelsen är ordförande samt ledamöter som tillsammans utgör den ordinarie styrelsen. Utöver dessa finns suppleanter som stärker upp styrelsen om någon ledamot är frånvarande. 

För att boende ska känna säkerhet i hur styrelsen förvaltar uppdraget att sköta driften så finns en invald revisor samt en ersättare även till denna för att samtliga medlemmar i föreningen ska känna fullt förtroende. 

I ASEA-stans styrelse finns även en representant från Riksbyggen som har fått ansvar att förvalta ekonomihanteringen. 

Har ni några frågor eller funderingar så är ni välkomna att kontakta styrelsen direkt. 

Fel: Kontaktformulär hittades inte.