Rastning av hundar!

Under en längre tidsperiod så har vi observerat alltfler som rastar sina hundar på våra gräsytor! Eftersom sommaren kommer och utnyttjande av våra ytor ökar samt gräsklippningsperioden börjar så är det inte trevligt för någon med hundbajs och kiss på våra gräsmattor.

Vi kommer även skapa en “blomsteräng” för våra blommor och bin på grönytan på baksidan av Relävägen 4 vid lekplatsen. Platsen är utmärkt med band!

En glad sommar önskar vi er alla!

Translate »