Allmänt.

Har du planer på att renovera din lägenhet ska du tänka på följande.

  • Bullrigt renoveringsarbete av lägenhet (rivning, borrning, slipning o dylikt) får endast ske måndag till torsdag mellan kl. 08-20 och fredag till söndag samt röda dagar 10-18. Vid större helger såsom Påsk-, Midsommar och Julhelg bör av hänsyn till grannar inte bullrigt arbete ske.

Generella förhållningsregler

  • Alla renoveringar skall vara fackmannamässigt utförda.
  • Buller som kan störa närboende bör minimeras och koncentreras till så få tillfällen som möjligt. Meddela gärna grannarna i förväg om du vet att det kommer att låta mycket. Grannarna kan meddelas genom en lapp i porten eller dylikt.
  • Förvara inte material eller skräp i trapphus, på gård eller i andra gemensamma utrymmen. Vid borttransport av byggavfall mm. ansvarar bostadsrättshavaren för att trappor, hissar och övriga gemensamma utrymmen städas.

  • Behöver vatten, el etc. som påverkar andra boende stängas av måste detta tydligt aviseras berörda i förväg och Riksbyggens felanmälan skall informeras om detta. Behöver man fastighetsskötarens hjälp med exempelvis en vattenavstängning eller dylikt kan man höra av sig till Riksbyggens felanmälan några dagar i förväg och boka en tid.

Renovera badrum

Har du planer på att renovera ditt badrum ska du tänka på följande.

  • Du ska använda auktoriserad hantverkare för att säkerställa att inga vattenskador uppstår.
  • Du ska i god tid anmäla till styrelsen att du ska renovera ditt badrum. Rapport för detta kommer inom kort.

Renovera kök

Har du planer på att renovera ditt kök ska du tänka på följande.

  • Du ska använda auktoriserad hantverkare för vissa åtgärder som vatten, avlopp och el för att säkerställa att inga skador uppstår.
  • Du ska i god tid anmäla till styrelsen att du ska renovera ditt kök. Rapport för detta kommer inom kort.