Blankett för renovering

Allmänt.

Har du planer på att renovera din lägenhet ska du tänka på följande.

  • Bullrigt renoveringsarbete av lägenhet (rivning, borrning, slipning o dylikt) får endast ske måndag till torsdag mellan kl. 08-20 och fredag till söndag samt röda dagar 10-18. Vid större helger såsom Påsk-, Midsommar och Julhelg bör av hänsyn till grannar inte bullrigt arbete ske.

Generella förhållningsregler

  • Alla renoveringar skall vara fackmannamässigt utförda.
  • Buller som kan störa närboende bör minimeras och koncentreras till så få tillfällen som möjligt. Meddela gärna grannarna i förväg om du vet att det kommer att låta mycket. Grannarna kan meddelas genom en lapp i porten eller dylikt.
  • Förvara inte material eller skräp i trapphus, på gård eller i andra gemensamma utrymmen. Vid borttransport av byggavfall mm. ansvarar bostadsrättshavaren för att trappor, hissar och övriga gemensamma utrymmen städas.

  • Behöver vatten, el etc. som påverkar andra boende stängas av måste detta tydligt aviseras berörda i förväg och Riksbyggens felanmälan skall informeras om detta. Behöver man fastighetsskötarens hjälp med exempelvis en vattenavstängning eller dylikt kan man höra av sig till Riksbyggens felanmälan några dagar i förväg och boka en tid.

Renovera badrum

Har du planer på att renovera ditt badrum ska du tänka på följande.

  • Du ska använda auktoriserad hantverkare för att säkerställa att inga vattenskador uppstår.
  • Du ska i god tid anmäla till styrelsen att du ska renovera ditt badrum. 

Renovera kök

Har du planer på att renovera ditt kök ska du tänka på följande.

  • Du ska använda auktoriserad hantverkare för vissa åtgärder som vatten, avlopp och el för att säkerställa att inga skador uppstår.
  • Du ska i god tid anmäla till styrelsen att du ska renovera ditt kök. Rapport är under framtagande. Kontakta Lennart Boväng så får du den i digital form.