Husvärdar.

Styrelsen har utsett ett antal personer som husvärdar som har till uppgift att vara länk mellan dig som medlem och styrelsen. Till dessa kan du vända dig med frågor som, om dom inte kan svara på, kan föra vidare till styrelsen.

Generatorgatan 3 samt Statorvägen 3 och 5
Stig-Erik Steen Generatorgatan 5.

Generatorgatan 5 samt Statorvägen 1
Anders Thunström Generatorgatan 5.

Relävägen 1, 3 och 5
Jonny Johansson Relävägen 5

Relävägen 2, 4 och 6
Lars-Olof Andersson Relävägen 5

Rotorvägen 2
Outi Folke Rotorvägen 2

Rotorvägen 4
Håkan Ax Rotorvägen 4

Rotorvägen 6
Håkan Larsson Rotorvägen 6