Föreningen har efter årsstämman 2020 beslutat att inleda en investering mot hållbar energi som bygger på att föreningen installerat solceller som kommer att användas till gemensam strömförsörjning i form utav drift av hissar, föreningens gemensamma utomhusbelysning etc. 

Inledningsvis är det en extra kostnad som tillfaller föreningen men eftersom att denna kostnad i framtiden kommer generera intäkter är det en mycket fördelaktig investering.
Det positiva blir att under tid kommer föreningen att få högre intäkter än den initiala kostanden. 

Elpriserna har historiskt ökat i en högre takt än gällande inflation vilket gör att föreningens kostnad för El-förbrukningen har stigit.
Syftet med föreningen är att gynna våra boende, med solenergi blir vi mer självförsörjande och därmed inte blir lika känsliga för externa leverantörers prissättning. Vilket på sikt kommer gynna oss väl. 

Kort är svaret nej, det påverkas inte. 

För att du som boende ska kunna ta del utav den genererade energin måste samtliga 240 lägenheter enas om att gemensamt ingå ett avtal som binder föreningen i sin helhet till ett avtal. Eventuellt att detta blir aktuellt i framtiden. 
Dock går ingen energi till spillo, det som vår förening inte förbrukas återköps av Mälarenergi. 

ASEA-stan’s egen Elproduktion 

Elproduktion till och med december 2022

Så har ett år åter gått. Jag får önska alla en god fortsättning på det nya året.

Elproduktionen från våra solceller har åter varit god. Elproduktionen för 2022 blev 145 133 kWh varav vi sålde ca 90 325 kWh till Mälarenergi.

2022 var det första året som samtliga våra solcellsanläggningar var producerande under hela året, se diagram nedan.

Som en kuriosa, den el som vi producerat sedan starten innebär att vi sparat 113 890 Kg CO2-utsläpp vilket motsvarar 3400 planterade träd.