Föreningen har efter årsstämman 2020 beslutat att inleda en investering mot hållbar energi som bygger på att föreningen installerat solceller som kommer att användas till gemensam strömförsörjning i form utav drift av hissar, föreningens gemensamma utomhusbelysning etc. 

Inledningsvis är det en extra kostnad som tillfaller föreningen men eftersom att denna kostnad i framtiden kommer generera intäkter är det en mycket fördelaktig investering.
Det positiva blir att under tid kommer föreningen att få högre intäkter än den initiala kostanden. 

Elpriserna har historiskt ökat i en högre takt än gällande inflation vilket gör att föreningens kostnad för El-förbrukningen har stigit.
Syftet med föreningen är att gynna våra boende, med solenergi blir vi mer självförsörjande och därmed inte blir lika känsliga för externa leverantörers prissättning. Vilket på sikt kommer gynna oss väl. 

Kort är svaret nej, det påverkas inte. 

För att du som boende ska kunna ta del utav den genererade energin måste samtliga 240 lägenheter enas om att gemensamt ingå ett avtal som binder föreningen i sin helhet till ett avtal. Eventuellt att detta blir aktuellt i framtiden. 
Dock går ingen energi till spillo, det som vår förening inte förbrukas återköps av Mälarenergi. 

ASEA-stan’s egen Elproduktion 

Årssammanställning elproduktion 2020-2023

Lite information om hur elproduktionen sett ut under åren.