På Tapeten

Här kan du läsa vårat informationsblad.

På Tapeten
Ordförande har ordet september 2023

Cykel källarna:

Hösten har faktiskt kommit om man ser till regn och rusk under den senaste tiden! Ett problem som uppstår är att våra cykelrum i låghusen översvämmas ibland. De kan avhjälpas genom att se till att brunnen precis utanför cykel/källardörren hålls fri och ren från löv. Där kan du som passerar för att hämta din cykel hjälpa till….böj dig ner och ta bort löv och lövrester som samlas där! Kanske bra morgongymnastik?

Vi rensar och renoverar även våra dagvattenavloppsrör, från taken som på vissa hus har varit helt igensatta beroende bland annat på monteringen när husen renoverades på -80 talet.

Uteliggarna:

Som ni säkert uppmärksammat har vi förstärkt alla dörrar som leder in till våra källare. Vi hoppas nu att inga bryt kommer att kunna göras!

Tyvärr har vi fortfarande uppmärksammat inbrott i källarförråd som vi tolkar att den som bryter på förrådet har tillgång till tagg och ev också nyckel. I husen på Rotorvägen fungerar bara taggen på våra entrédörrar. Alltså någon släpper in och/eller man smiter in under dom 10 sekunder dörren står öppen. De kan även vara så att personerna kan ha kommit över en tagg som varit på drift. Vi håller nu på och spärrar de vi kan spärra efter rapport från er boende ang ev förlorad tagg!

 Håll ögon och öron öppna!

Parkeringsövervakning:

Från och med den 1 november så kommer AIMO park att lämna över till Securitas som ska i samband med övrig kontroll i kvarteret även sköta om vår parkeringsövervakning.

I stort sett kommer samma parkeringsregler att gälla men vi återkommer om de blir förändringar. Ge akt på skyltningen i området! P-automaterna kommer att tas bort och i stället erlägger man avgift via appen Easypark.

Kör och parkera inte på våra gräsmattor som just nu är dyblöta!

Soprummen:

Återigen en gammal visa som upprepning…. När ni kastar ”sopor” se till att rätt påse läggs i rätt kärl, se till och slå sönder kartonger, ta upp skräp som hamnar på golvet och till sist kör bort saker själv till Återbruket som inte ska/kan slängas i våra sophus!

Var även uppmärksamma att nu när vintern närmar sig och ni kanske inte vill cykla längre varje dag då kanske de är bättre att ställa in cykeln i ditt egna förråd eftersom i vissa cykelrum kan de bli ganska  fullt och även, helt i onödan så står fortfarande trasiga och ej funktionella cykel vrak kvar. Du måste själv kasta bort dina egna gamla cyklar etc.!

Håkan Ax

PåTapeten/ordförande har ordet februari

Årsstämma

Torsdag den 27 april 2023 klockan 18:30 kommer Brf ASEAstan att hålla den årliga årsstämman. VI kommer i år att vara på Riksbyggens kontor på Kopparlunden.

I avsaknad av lokal som rymmer så många måste vi genomföra årsstämman där. De finns betalparkering utanför så den som inte orkar gå, cykla dit kan kanske ordna någon form av samåkning i någons bil. Vi kan inte vara i vår egen lokal på grund av utrymningskrav och även så kändes lokalen något trång när många medlemmar kom. Äntligen!

Handlingar kommer att komma lite närmare mötesdatum och vi ber er att anmäla ert deltagande via vår mejladress och även hur många ni blir! info@aseastan.se

Inbrott/intrång

Vi har inte någon gång drabbats av så många inbrott/intrång, förstörelse, klotter mm som hände under jul och nyårshelgen 2022/23. Som ordförande har jag anmält till polis fyra inbrott med medföljande skadegörelse. Samt boende har anmält sitt förråd. Uppbrutna källarförrådsdörrar, hissmaskinrumsdörr och elcentralsdörr. Klotter i spiraltrapporna i höghusen mm. De kostar både kraft och pengar från vår gemensamma kassa!

Ytterligare bevakningsåtgärder har satts in, väktare och även kamerabevakning! Men även du kan ”vara vår egen väktare” genom att hjälpa till att kontrollera dörrar och området totalt vid din/er promenad!

ALLA boende måste vara med på att kontrollera dörrar så att dom stängs och går i lås efter er. Just nu fastnar mycket grus och annat och man kanske tror att dörren föll i lås…. Men stanna och ryck i dörren för kontroll!

Laddstolpar

Nu är äntligen installation av laddstolpar för våra boendes elfordon på gång. Montering av utrustning påbörjas utomhus så fort is- och tjäle går ur jorden. Parkeringsgruppen Johnny, Anders och Lars-Olov kommer att kontakta er som berörs.

Några av de reparationer som ytterligare pågår är:

  • Målning av källargolv i en del av låghusen. Info i berörda hus finns och kommer att anslås!
  • Reparation av en del av vårt kulvertsystem har påbörjats utanför Relävägen 5.
  • Reparation av våra loftgångar på låghusen.

På Tapeten, december 2022

Året börjar lida mot sitt slut! Vi avslutar tyvärr på ett tråkigt sätt bland annat med ett antal bryt på våra källardörrar har gjorts vilket bör ge oss alla en påminnelse att när man går in i huset eller ut kontrollerar att dörren som du passerar går ordentligt i lås! Ryck gärna i handtaget en extra gång…….

Vi vet dock inte hur någon eller några har kommit in i vår Värmecentral på Relävägen 4 härom natten? De inbrottet förorsakade stor översvämning på golvet i centralen, man stal en datarouter från Mälarenergi så dom inte blev larmade och som ”grädde på moset” bröt tjuvarna bort ett rörventil som förorsakade översvämningen samt efter de så stängde man av varmvattnet så ingen fick varmvatten på morgonen.

Mälarenergi fick efter åtgärder gång på allt vatten men på Rotorvägen 2 så kom de så mycket luft i systemet så pumpningen av varmvatten till huset kom inte igång ordentligt! Mälarenergi fortsätter med ytterligare åtgärder.

Kylan kommer säkert tillbaka så se till att alla entrédörrar stängs ordentligt och släpp inte in den som ringer på porttelefonen som ni inte känner igen! De är då uteliggarna vill in i värmen!

Idag när detta skrivs så får jag rapport om att någon/några har varit in i stora sophuset på Rotorvägen och kastat ur sopor ur våra sopkärl på golvet!

Där vill jag även passa på att påminna att våra sophus är för Hushållsavfall, man lämnar inte madrasser och andra skrymmande föremål där. De kostar oss alla extra när ”någon annan” kör bort skräpet till återvinning! Ta hand om grovsoporna själva!

Årsstämma 2022

Styrelsen har beslutat att vår årsstämma ska hållas den 27 april och kommer att hållas på Riksbyggens kontor i Kopparlunden. Kallelse kommer att anslås!

Den som vill skriva motioner så ska dom vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2022.

Avier för månadsavgiften

De har kommit frågor från en del boende att man inte fått månadsavier för avgiften. Alla avier finns på Mitt Riksbyggen om du har autogiro. De som inte anmält autogiro ska få pappersavier! Hur man ska anmäla har visats på dina äldre avier!

Mitt Riksbyggen finns på din dator/läsplatta och/eller telefonen om du loggat in med din mejladress via Riksbyggens hemsida.

Påminner även om att all vår egen information finns på ASEAstans hemsida!

God jul och ett Gott Nytt år önskar styrelsen!

Håkan Ax

På Tapeten, november 2022

Budget från 2023 och framåt!

Hösten och vintern kommer snabbt! Styrelsen har vid sitt oktobermöte som vanligt antagit budget för kommande arbetsår. I år var de svårare än vanligt!

Med anledning av yttre omständigheter som krig i Europa, sviter fortfarande av Covid 19, våra leverantörers prisjusteringar uppåt och allmän oro på penningmarknaden så har styrelsen anledning att inför kommande år justera månadsavgifter för boendet och hyror för bilplatser till en högre nivå.

Vi har tidigare år varit återhållsamma med justeringar av boendekostnaden vilket har kanske gjort att vi alla ser att de var ur ekonomisk synvinkel fel att inte justera bostadsrättsföreningens inkomster vid varje årsskifte. Ekonomer brukar påpeka de att för att få en “lugn” utveckling så ska detta göras!

Styrelsen har givetvis inte kunnat förutse att oroligheter i vår omvärld skulle påverka så mycket på den allmänna och även den svenska ekonomin som nu sker! Alla avtal vi har, men även de vi köper  så är nödvändigt informerar om höjningar nästa år på alltifrån 8 procent och mer!

Styrelsen uppdaterar varje år föreningens Underhållsplan där vi ser på lång sikt, 30-50 år vad som kan komma vad gällande totalt underhåll på våra gemensamma tillgångar, huskroppar och markinnehav.

De är viktigt att påpeka att vi inte kan skjuta på underhåll som vi just nu “sliter på” till kommande boende i Brf ASEAstan. De måste göras kontinuerligt enligt plan! De finns anledning även att informera om att alla nu gjorda stora reparationer såsom loftgångar (pågående) och installation av våra solpaneler har vi gjort utan ny upplåning. Vi har även under året placerat om lån som förfaller och även amorterat en del. Räntekostnaderna för oss har justerats av våra banker både upp och ner men just nu ”Upp”!

Redovisning av de kommer i vår årsberättelse till årsstämman för år 2020 i april 2023.

Nedanstående justeringar kommer att göras inför 2023,

Månadsavgift, Boende 5 % och Värmeavgift 5%

Månadsavgift, Fordon

Garage: Höjning med 50 kr/mån

Car-port: Höjning med 110 Kr/mån

P-plats: Med el, Höjning med 50 kr/mån och utan elstolpe Höjning med 35 kr/mån.

Höjningen är nödvändig då alla våra leverantörer gör kraftiga abonnemangs justeringar inför kommande år! Ingenting blir billigare!

Vi ska givetvis alla vara med och se till att spara på våra tillgångar genom att vårda och se till att ingen åverkan sker, vi kan se till att handha t.ex. våra sopor på rätt sätt samt rent allmänt hålla kostnader nere. Stänga dörrar, inte vädra i tider då de är kallt ute, använda torktumlare/torkskåp i tvättstugorna i onödan mm. De finns ett antal ”spar” möjligheter på våra gemensamma anläggningar! Vi ansvarar alla tillsammans för de!

Styrelsen återkommer med ny information efter hand när nya justeringar görs! Vi har även planer på att hälsa alla boende välkomna till ett ”Öppet hus” under hösten där information kommer att lämnas.

Öppning av våra sophus

Under senhösten/vintern kommer vi att koppla in dom två ”taggläsare vi har monterat på respektive sophus, Generatorgatan och Rotorvägen så att ni kan använda er tagg som ni öppnar entrédörren med även till sophuset.

Håkan Ax, ordförande

Ordförande har ordet hösten 2022!

Sommaren är snart till ända! Styrelsen har inlett sitt höstarbete med augustimöte och en planering inför budgetmötet i oktober. Ekonomin står alltid i styrelsens fokus och sommarens konstiga väder och oroligheten i våra nära omvärld, med föraningar om bland annat att kostnaden för vår elförbrukning både i bostadsrättsföreningen och som enskild boende skapar funderingar och viss oro om höst och vintervädrets påverkan på elpris, men även om tillgång av el och ökade kostnader för t.ex underhåll och reparationer!

Bostadsrättsföreningen har avtal med Mälarenergi med ett Komfortavtal som gör att vi har bra kontroll över kostnad och förbrukning under hela året och ett antal år framöver. Våra solpaneler gör också sitt till för sänkning av den köpta elen och avgifter.

En allmän tanke på vad du kan spara är nödvändigt! Både för dig privat och för vår gemensamma bostadsrättsförening. Vi har alla samma ansvar! Vi äger den tillsammans!

Spolning av avloppsstammar,

Under sensommaren har spolning av föreningens avlopp gjorts i Rotorvägen 2,4 och 6 enligt den spolplan vi har med företaget Swoosh. Övriga hus med tillhörande ledningar spolas vid ett senare tillfälle. Swoosh vill att vi ”spolar mer vatten” i våra toastolar! De kanske kan låta konstigt i våra öron när vi tjatar på alla att spara men för att inte få mer stopp med tillhörande översvämningar så rekommenderar spolteknikerna att använda ”mer” vatten vid spolning. En lösning är också att ta bort snålspolningsmekanismen i toastolen samt inte använda onödigt mycket papper och absolut inte spola ner annat än toapapper! Filmningen som görs i samband med spolningen visar att allt (!) fastnar i våra rör!

Se även över era anslutningar till disk-och tvättmaskiner så att ni/vi slipper översvämningar. De kostar pengar för oss alla! Vi kommer att debitera föreningens kostnader om de är tydliga tecken på att de inte förorsakas av föreningens installation.

Reparationer av loftgångar,

Under vår och sommar har vi renoverat ett antal av våra loftgångar. De kommer att fortsätta under nästa år med Generatorgatan 3 och 5 och Relävägen 2, 4 och 6. Ytterligare information kommer givetvis att lämnas av vår entreprenör Totalbyggen när tiden närmar sig nästa år.

Laddstolpar för elbilar,

Styrelsen har sen en tid tillbaka en grupp med Anders Thunström och Lars-Olov Andersson som jobbar på uppdrag att ta fram en bra och praktisk lösning för de boende som har efterfrågat laddningsmöjligheter för bil på sin parkeringsplats. De finns massor av uppslag och offerter på möjliga lösningar som styrelsen ska handlägga och besluta om under hösten i år om möjligt. Beslutet arbetas fram med tanke på de bidrag som bostadsrättsföreningen söker av staten. Tidsaspekter finns!

Parkeringsplatser, Carport och garage,

De finns alltid nyinflyttade som inte kan få parkering för sin bil vid köp av lägenhet hos oss! Johnny Johansson som har ansvaret för parkeringar från styrelsen vill att man omedelbart säger upp sin parkering om man inte längre har någon bil. Våra nya regler som antogs av årsstämman förra året gör att nyinflyttade som erhåller en parkeringsplats, garage eller Carport har informerats om att innehar man inget fordon måste platsen lämnas.

Har man bara hyrt p-platsen för att barn och/eller barnbarn ska nyttja den när man hälsar på så blir det billigare att stå på våra besöksparkeringar den tiden. Platsen kan då hyras ut till den som verkligen har ett fordon och bor i föreningen!

Påminner även om att alla bör minimera körningar inom våra gårdar samt att utlagda farthinder innebär att man sänker farten och inte gasar på mellan farthindren.

Tänk även på att serviceplatserna är enbart till för korta parkeringar, 30 minuter för att kunna hämta och lämna! Även serviceplatserna bevakas av anlitat parkeringsbolag.

Håkan Ax

Ordförande har ordet!

Om återvinning och sortering av sopor.

Källsortering av era sopor görs redan hemma oss er för att kunna sortera i våra olika kärl i våra sop/miljöbodar.

Våra två sophus är enbart för Hushållssopor. Stora, byggavfall och miljöfarliga sopor ska lämnas av er själva på Återbruket. De närmaste Återbruket är på Malmabergsgatan i Kopparlunden.

Komprimera (riv sönder) och kläm ihop tomma kartonger innan dom läggs i därav avsett kärl. Tryck ihop kartonger och wellpapp eftersom dessa sopor betalas per kubikmeter och det är mycket kostsamt både för dig och mig att betala för luft………………!

Lägg övriga sopor i en därav avsedd påse och knyt ihop för att sedan sorteras rätt!

Lägg inga plastpåsar och/eller plastomslag i dom bruna kärlen som enbart är avsedda för komposterbart avfall.

Glas.
Glas sorteras i färgat och ofärgat. Innan glaset kastas i avsett kärl ska kapsyler och annat löst tas bort från det. Porslin ska läggas i grovsoporna och glödlampor ska placeras i därav avsedda plastlådor som finns på väggen vid dörren. Det är mycket viktigt att färgat och ofärgat glas inte blandas. Låt oss avliva myten om att de ändå blandas i sopbilen!

De hälls visserligen i samma bil, men i separat fack.

Ställ inte gammalt elektronikmaterial eller lampor/hushållsartiklar på sidan om i tro att någon annan kommer och tar bort! Du måste ta de själv till Återbruket!

Rastning av hundar.
Rastning av hundar inom vårt område på ASEAstan är förbjudet. Vi ser, speciellt efter snösmältning att man har lämnat hundavföring kvar i snön. De är synnerligen olämpligt eftersom vi nu har en ökande skara av lekande barn på våra gräsytor. Gå ut från vårt område när du rastar hunden!

Bilkörning inom området.
Ett alltmer ökande bilkörning inom området och därav alltför länge parkeringar på våra Serviceplatser gör att styrelsen får fler önskemål om farthinder, alternativt bommar eller bägge delar för våra inre gator.  Styrelsen har beslutat att montera s.k bumper på Relävägen och Statorvägen för att få ner farten för de förare som kör bil in på våra inre gator.

Observera även att på våra Serviceplatser gäller följande p-regler: Boende och besökare kan stå högst 30 minuter med P-skiva samt en väl utmärkt servicebil (med tydligt firmanamn) under 8 timmar för arbete i föreningen.

Ordförande har ordet!

Information

Styrelsen har funderat länge på hur viktig information ska delges till alla boende! Vi har upplevt att den Anslagstavla som finns i varje entré, är inte riktigt iögonfallande så att ni som medlemmar/boende läser vad styrelsen vill informera om.
De finns givetvis även möjligheten till bra information till er via Mitt Riksbyggen (som jag förutsätter alla har skaffat sig inloggning till!) samt vår nu perfekta och nya Hemsida. Men tydligen är det så att en del av er saknar (!) den pappersinformation som vi delade ut tidigare till alla boende, På Tapeten under flera år.
Pappersinformationen tog vi i viss del bort för ca två år sedan bland annat beroende på den ökade tryckkostnaden. Att trycka På Tapeten kostade mellan 2500-2800 kr varje gång!
Styrelsen har vid sitt senaste styrelsemöte återupptagit möjligheten till pappersinformationen ett litet tag till!

Årsstämman 2022

Årets stämma kommer att hållas Torsdag den 21 april med början 18.30. Om inte restriktionerna ändras till de sämre kommer vi att hålla stämman i vår Trivsellokal. Vi önskar då dock att endast en medlem/person per lägenhet deltager. Ändras covid restriktionerna så kommer vi att skjuta på datumet så att vi kan vara utomhus som vi haft dom senaste två åren.
Anmäl er via mejl till föreningen eller skriv på en lapp och stoppa i styrelsens brevlåda i dörren på Relävägen 1.
Handlingar kommer!

Sophantering

Återigen måste vi påpeka alla om hantering av sopor. Jag måste understryka vikten om att föremål som inte ska slängas i våra sophus, så måste ni själva åka till Återbruket. De kan gälla exempelvis gammal elektronik, TV apparater, datorer, belysningsarmaturer etc. De måste ni själva ta till Återbruket. Även stora kartonger etc. efter ni har renoverat lägenheten! Inga byggsopor i plastsäckar får lämnas i våra sophus! Det kostar extra för oss alla!
De vore bra att ni som bor på delar av Statorvägen och Rotorvägen använder sophuset på Rotorvägen och ni andra, boende på Relävägen och Generatorgatan använder sophuset på
Generatorgatan. Vi kommer snart att montera taggläsare på sophusen (nyckeln tas bort) och då kan vi om vi anser nödvändigt spärra och tillåta endast tillträde till respektive sophus enligt ovan.

Brandsyn

Vår brandskyddsansvarige, Stickan Steen har gjort brandsyn i samtliga hus och källare. Han har i flera fall konstaterat att allt för mycket skräp, blommor, stolar och bord finns på våra loftgångar och även i trapphusen/källare. De får inte förekomma eftersom trapphus och loftgångar är utrymningsvägar för oss alla och även intrångsväg för Räddningstjänsten vid brand i våra hus. Kontroll kommer även att göras i garagen. Garagen är till för en bil, inget annat!

Projekt som pågår

En kväll i januari bjöd gruppen, Anders Thunström och Lars-Olov Andersson in till ett möte för oss boende som är intresserade att på sikt göra de möjligt att ladda sin elbil inom vårt område. Intresset verkade inte vara speciellt stort men gruppen fortsätter att ta in offerter och tekniska/praktiska lösningar för installationer av laddstolpar inom vårt område.
Ni kommer att kunna även rätt snart se vår elproduktion i siffror via våra solceller genom en monitor som kommer att sitta utåtriktad i ett fönster i Trivsellokalen. Idag kan man se samma elproduktion via Hemsidan.
Ett stort projekt som kommer att pågå i flera år är reparation/renovering av våra loftgångar. Loftgångarnas infästning i pelare och i mark har tagit stryk av väder och vind under åren och måste därför repareras. Info om de kommer anslås i varje hus de gäller.

Grannsamverkan

Bostadsrättsföreningen har inlett ett samarbete med polisen och på sikt även med våra grannföreningar med inriktning, Grannsamverkan. De innebär att vi alla ska lära oss att vara vaksamma vad som händer och sker runt och i vårt kvarter. Vi ska inte vara poliser men observera och gärna rapportera om man ser något som händer. Skyltar med Grannsamverkan kommer att sättas upp på några platser inom kvarteret.

Till sist, påminnelse!

Vi har fortfarande ”ej välkomna besökare” i speciellt husen på Rotorvägen. Vi har för att förekomma de ställt om öppettiden på våra dörrar, så att dom stänger snabbare samt monterat extra dörrar i våra spiraltrappor för att man inte ska kunna ”slå läger” där. Ronderande väktare har fått andra bevakningsinstruktioner genom att numera bevakas våra källare med kameror. Men, se till och stanna kvar för att se att ingen smiter med in när ni går in genom entrédörrarna. Vi har även haft intrång i låghusen genom att troligen några tar sig in genom att hoppa upp på första loftgången och därifrån ta sig vidare!

Håkan Ax
Ordförande

Ordförande har ordet.

Övernattande personer på Rotorvägen 2, 4 och 6

Vid ett flertal tillfällen har övernattande personer, oftast en kvinna och ibland även en man påträffats och i en del fall kunnat skickats ut från våra hus. Spåren finns kvar! Personerna har övernattat ibland högst upp men även i nedre plan under spiral/nödutgångstrappan i varje hus. Senast var dock på planet våning 7 på Rotorvägen 4 som en kvinna visades ut tidigt en morgon.

Hur dom kommer in? Ja, de vet vi inte, vi tror inte att man har nyckel eller tagg och senaste tiden har inget brytmärke funnits på dörrarna. Vi anar att man smiter in efter att någon har öppnat dörren eller bara öppnar när dom ringer på porttelefonen.

Vi uppmanar ALLA på nytt att se till att entrédörrarna verkligen stänger och låser innan ni åker i hissen. De tar 10 sekunder att stå och kontrollera!

Motorvärmarkablarna

Nu använder många av oss elkabel för att värma bilen. När ni åker hemifrån så stoppa in den kontakt som ni har tagit loss från bilen i motorvärmarskåpet, efter de lås och stäng!

Det farliga om kabeln hänger runt motorvärmarskåpet är att andra delen, stickproppen sitter kvar i eluttaget och kan om de vill sig illa förorsaka elolyckor! De finns nyfikna barn!

Ta med kabeln i bilen eller stoppa in delen som ni hade i bilen i elskåpet på väggen.

Brandvarnare

Vid vår status kontroll av samtliga lägenheter så upptäcktes flera lägenheter som helt saknade brandvarnare. Se till att köpa och montera i taket, gärna i flera rum i varje lägenhet.

Se även till genom att trycka på testknappen att brandvarnaren fungerar! En billig livförsäkring!

De går rätt snabbt att bli medvetslös vid en lägenhetsbrand av röken.

Ordförande har ordet!

Ekonomi,

Styrelsen har vid sitt oktobersammanträde antagit en budget för nästkommande år 2022.
Som förberedelse för budgetmötet har givetvis vi samlat in de förändringar som kommer att gälla under nästa år i ekonomiska termer.

Förvaltningsavtalet med Riksbyggen kommer under perioden (3-års avtal) att inte index uppräknas 2022 men kommer att tillsammans med avsättningar till Underhållsplanen (måste göras enligt ekonomisk lag för Bostadsrättsföreningar. Planen är ca 30 årig!) räknas upp efter en särskild modell för förvaltningsavtal.

Mälarenergi har förvarnat för flera procenthöjningar på både vatten, el, fjärrvärme och avfallshantering, inte bara i år utan även under kommande år.

Våra avtal för bevakning, både Securitas och Aimopark flaggar även dom för höjningar.

Reparationer (oförutsett) och eventuella övriga skador på våra hus- och områdesegendom fordrar också avsättningar i budgeten. Allt enligt Underhållsplanen för Brf ASEA-stan.

Försäkringskostnaden för vårt hela fastighetsbestånd höjs med ca 3 procent nästa år.  

Styrelsen har beslutat att bostadskostnaden höjs med 2% och värmeavgiften också med 2%.
Den nya avgiften kommer på din månadsavi från och med 2022.

Värme,

Höst och vinter står framför oss och därmed även inomhusklimatet. Eftersom vi är anslutna till Mälarenergi och fjärrvärmen så styr vi inte, till en viss del själva hur varmt vi har i våra lägenheter. Ett litet tips bara så här i början av höst/vinter då de inte levereras så mycket värme, beroende på utetemperaturen så finns de en del saker du själv kan göra. Vrid ett antal gånger på dina elementtermostater, titta genom tätningslisterna i dina fönster, stäng inte ventilationsventilerna (gäller låghusen), ta bort stora möbler som står framför elementen och vädra snabbt! Se till och hålla dörrar stängda!

Grannsamverkan,

Vi har anmält vårt intresse till Polisen och Västerås Stad att medverka i projektet Grannsamverkan. Styrelsen återkommer hur vi samverkar med oss alla boende och grann fastigheter för att hindra att allt för mycket skadegörelse innanför och runt omkring i vårt närområde.

Medlem 2025,

Riksbyggen har inlett en aktivitet som innebär att man ska förhandla fram på den lokala orten samt centralt vad gällande olika förmåner för oss som är Riksbyggen förvaltade föreningar. Titta på Mitt Riksbyggen för att få uppdatering i aktiviteten/kampanjen.

Håkan Ax
Ordförande Brf ASEA-stan

Ordförande har ordet!

NU FÅR DET VARA NOG!

Våra två sophus avsedda för hushållssopor ser i stort sett väldigt snygga och rena ut. Soporna hanteras av er och även Riksbyggen personal på oftast bra sett.

Men så plötsligt så ligger de både sopor slängda hur som helst i våra sophus och även ”stora elprylar” som av er ska lämnas på Återbruket, slängda i lådan för småelektronik. De medför att vi får fördyrande omkostnader för transport av skräpet av både Riksbyggen och VAFAB till Återbruket, som vi är överens om att ni själva ska se till att de blir gjort.

Samma sak gäller wellpapp och av er inköpta kartonger med byggmaterial/nya skåp etc! De ska ni själva ta till Återbruket!

Vi upptäckte under den senaste helgen att hela stora sopsäckar med osorterat material har kastats i kärlen i sophuset på Generatorgatan! De medför ökade hämtning och sorteringskostnader för oss alla. De ska, måste sorteras av den som slänger avfallet!

Om de här fortsätter tvingas vi eventuellt att höja månadsavgiften för oss alla i och med stigande miljökostnader.

Lägenhetskontrollen

Den nu avslutade kontrollen av samtliga lägenheter visar utöver byggtekniska åtgärder som bör i möjligaste mån åtgärdas av er, även avsaknad av Brandvarnare i lägenheterna. För er egen, men även andras skull så kräver vi att ni investerar i egna Brandvarnare. Idag är det en verklig billig livförsäkring boende för er själva men även för alla grannar!

Besökare under nätterna i Rotorvägen 6,

Ett antal tillfällen i vintras och nu återigen återkommande när regnet och kylan slår till så får vi oönskade besök i vår spiraltrappa på Rotorvägen 6. Spår av burkar, sprutor men även i vissa fall blod finns endera högst upp i trappen eller i nedre trappavsatsen. ”Besöken” i källaren har upphört i och med kamerabevakningen! Vi har skärpt bevakningen med hjälp av boende men även Securitas har riktat mer bevakning på huset.

Hur dom kommer in? Ja, de är en fråga! Vi tror inte att man har tagg/nyckel utan man smiter in innan ytterdörren stänger! Tiden (ca 10 sek) för öppethållandet måste finnas med anledning av att de som går sakta eller har hjälpmedel ska hinna in innan dörren stängs. Stanna och titta att ingen annan smiter in!

Vi hoppas att ingen boende släpper in dom utan att fråga vem dom ska besöka? De kan även vara i samband med tidningsbud kommer?

Håkan Ax
Ordförande Brf ASEAstan