På Tapeten

Här kan du läsa vårat informationsblad.

Ordförande har ordet hösten 2022!

Sommaren är snart till ända! Styrelsen har inlett sitt höstarbete med augustimöte och en planering inför budgetmötet i oktober. Ekonomin står alltid i styrelsens fokus och sommarens konstiga väder och oroligheten i våra nära omvärld, med föraningar om bland annat att kostnaden för vår elförbrukning både i bostadsrättsföreningen och som enskild boende skapar funderingar och viss oro om höst och vintervädrets påverkan på elpris, men även om tillgång av el och ökade kostnader för t.ex underhåll och reparationer!

Bostadsrättsföreningen har avtal med Mälarenergi med ett Komfortavtal som gör att vi har bra kontroll över kostnad och förbrukning under hela året och ett antal år framöver. Våra solpaneler gör också sitt till för sänkning av den köpta elen och avgifter.

En allmän tanke på vad du kan spara är nödvändigt! Både för dig privat och för vår gemensamma bostadsrättsförening. Vi har alla samma ansvar! Vi äger den tillsammans!

Spolning av avloppsstammar,

Under sensommaren har spolning av föreningens avlopp gjorts i Rotorvägen 2,4 och 6 enligt den spolplan vi har med företaget Swoosh. Övriga hus med tillhörande ledningar spolas vid ett senare tillfälle. Swoosh vill att vi ”spolar mer vatten” i våra toastolar! De kanske kan låta konstigt i våra öron när vi tjatar på alla att spara men för att inte få mer stopp med tillhörande översvämningar så rekommenderar spolteknikerna att använda ”mer” vatten vid spolning. En lösning är också att ta bort snålspolningsmekanismen i toastolen samt inte använda onödigt mycket papper och absolut inte spola ner annat än toapapper! Filmningen som görs i samband med spolningen visar att allt (!) fastnar i våra rör!

Se även över era anslutningar till disk-och tvättmaskiner så att ni/vi slipper översvämningar. De kostar pengar för oss alla! Vi kommer att debitera föreningens kostnader om de är tydliga tecken på att de inte förorsakas av föreningens installation.

Reparationer av loftgångar,

Under vår och sommar har vi renoverat ett antal av våra loftgångar. De kommer att fortsätta under nästa år med Generatorgatan 3 och 5 och Relävägen 2, 4 och 6. Ytterligare information kommer givetvis att lämnas av vår entreprenör Totalbyggen när tiden närmar sig nästa år.

Laddstolpar för elbilar,

Styrelsen har sen en tid tillbaka en grupp med Anders Thunström och Lars-Olov Andersson som jobbar på uppdrag att ta fram en bra och praktisk lösning för de boende som har efterfrågat laddningsmöjligheter för bil på sin parkeringsplats. De finns massor av uppslag och offerter på möjliga lösningar som styrelsen ska handlägga och besluta om under hösten i år om möjligt. Beslutet arbetas fram med tanke på de bidrag som bostadsrättsföreningen söker av staten. Tidsaspekter finns!

Parkeringsplatser, Carport och garage,

De finns alltid nyinflyttade som inte kan få parkering för sin bil vid köp av lägenhet hos oss! Johnny Johansson som har ansvaret för parkeringar från styrelsen vill att man omedelbart säger upp sin parkering om man inte längre har någon bil. Våra nya regler som antogs av årsstämman förra året gör att nyinflyttade som erhåller en parkeringsplats, garage eller Carport har informerats om att innehar man inget fordon måste platsen lämnas.

Har man bara hyrt p-platsen för att barn och/eller barnbarn ska nyttja den när man hälsar på så blir det billigare att stå på våra besöksparkeringar den tiden. Platsen kan då hyras ut till den som verkligen har ett fordon och bor i föreningen!

Påminner även om att alla bör minimera körningar inom våra gårdar samt att utlagda farthinder innebär att man sänker farten och inte gasar på mellan farthindren.

Tänk även på att serviceplatserna är enbart till för korta parkeringar, 30 minuter för att kunna hämta och lämna! Även serviceplatserna bevakas av anlitat parkeringsbolag.

Håkan Ax

Ordförande har ordet!

Om återvinning och sortering av sopor.

Källsortering av era sopor görs redan hemma oss er för att kunna sortera i våra olika kärl i våra sop/miljöbodar.

Våra två sophus är enbart för Hushållssopor. Stora, byggavfall och miljöfarliga sopor ska lämnas av er själva på Återbruket. De närmaste Återbruket är på Malmabergsgatan i Kopparlunden.

Komprimera (riv sönder) och kläm ihop tomma kartonger innan dom läggs i därav avsett kärl. Tryck ihop kartonger och wellpapp eftersom dessa sopor betalas per kubikmeter och det är mycket kostsamt både för dig och mig att betala för luft………………!

Lägg övriga sopor i en därav avsedd påse och knyt ihop för att sedan sorteras rätt!

Lägg inga plastpåsar och/eller plastomslag i dom bruna kärlen som enbart är avsedda för komposterbart avfall.

Glas.
Glas sorteras i färgat och ofärgat. Innan glaset kastas i avsett kärl ska kapsyler och annat löst tas bort från det. Porslin ska läggas i grovsoporna och glödlampor ska placeras i därav avsedda plastlådor som finns på väggen vid dörren. Det är mycket viktigt att färgat och ofärgat glas inte blandas. Låt oss avliva myten om att de ändå blandas i sopbilen!

De hälls visserligen i samma bil, men i separat fack.

Ställ inte gammalt elektronikmaterial eller lampor/hushållsartiklar på sidan om i tro att någon annan kommer och tar bort! Du måste ta de själv till Återbruket!

Rastning av hundar.
Rastning av hundar inom vårt område på ASEAstan är förbjudet. Vi ser, speciellt efter snösmältning att man har lämnat hundavföring kvar i snön. De är synnerligen olämpligt eftersom vi nu har en ökande skara av lekande barn på våra gräsytor. Gå ut från vårt område när du rastar hunden!

Bilkörning inom området.
Ett alltmer ökande bilkörning inom området och därav alltför länge parkeringar på våra Serviceplatser gör att styrelsen får fler önskemål om farthinder, alternativt bommar eller bägge delar för våra inre gator.  Styrelsen har beslutat att montera s.k bumper på Relävägen och Statorvägen för att få ner farten för de förare som kör bil in på våra inre gator.

Observera även att på våra Serviceplatser gäller följande p-regler: Boende och besökare kan stå högst 30 minuter med P-skiva samt en väl utmärkt servicebil (med tydligt firmanamn) under 8 timmar för arbete i föreningen.

Ordförande har ordet!

Information

Styrelsen har funderat länge på hur viktig information ska delges till alla boende! Vi har upplevt att den Anslagstavla som finns i varje entré, är inte riktigt iögonfallande så att ni som medlemmar/boende läser vad styrelsen vill informera om.
De finns givetvis även möjligheten till bra information till er via Mitt Riksbyggen (som jag förutsätter alla har skaffat sig inloggning till!) samt vår nu perfekta och nya Hemsida. Men tydligen är det så att en del av er saknar (!) den pappersinformation som vi delade ut tidigare till alla boende, På Tapeten under flera år.
Pappersinformationen tog vi i viss del bort för ca två år sedan bland annat beroende på den ökade tryckkostnaden. Att trycka På Tapeten kostade mellan 2500-2800 kr varje gång!
Styrelsen har vid sitt senaste styrelsemöte återupptagit möjligheten till pappersinformationen ett litet tag till!

Årsstämman 2022

Årets stämma kommer att hållas Torsdag den 21 april med början 18.30. Om inte restriktionerna ändras till de sämre kommer vi att hålla stämman i vår Trivsellokal. Vi önskar då dock att endast en medlem/person per lägenhet deltager. Ändras covid restriktionerna så kommer vi att skjuta på datumet så att vi kan vara utomhus som vi haft dom senaste två åren.
Anmäl er via mejl till föreningen eller skriv på en lapp och stoppa i styrelsens brevlåda i dörren på Relävägen 1.
Handlingar kommer!

Sophantering

Återigen måste vi påpeka alla om hantering av sopor. Jag måste understryka vikten om att föremål som inte ska slängas i våra sophus, så måste ni själva åka till Återbruket. De kan gälla exempelvis gammal elektronik, TV apparater, datorer, belysningsarmaturer etc. De måste ni själva ta till Återbruket. Även stora kartonger etc. efter ni har renoverat lägenheten! Inga byggsopor i plastsäckar får lämnas i våra sophus! Det kostar extra för oss alla!
De vore bra att ni som bor på delar av Statorvägen och Rotorvägen använder sophuset på Rotorvägen och ni andra, boende på Relävägen och Generatorgatan använder sophuset på
Generatorgatan. Vi kommer snart att montera taggläsare på sophusen (nyckeln tas bort) och då kan vi om vi anser nödvändigt spärra och tillåta endast tillträde till respektive sophus enligt ovan.

Brandsyn

Vår brandskyddsansvarige, Stickan Steen har gjort brandsyn i samtliga hus och källare. Han har i flera fall konstaterat att allt för mycket skräp, blommor, stolar och bord finns på våra loftgångar och även i trapphusen/källare. De får inte förekomma eftersom trapphus och loftgångar är utrymningsvägar för oss alla och även intrångsväg för Räddningstjänsten vid brand i våra hus. Kontroll kommer även att göras i garagen. Garagen är till för en bil, inget annat!

Projekt som pågår

En kväll i januari bjöd gruppen, Anders Thunström och Lars-Olov Andersson in till ett möte för oss boende som är intresserade att på sikt göra de möjligt att ladda sin elbil inom vårt område. Intresset verkade inte vara speciellt stort men gruppen fortsätter att ta in offerter och tekniska/praktiska lösningar för installationer av laddstolpar inom vårt område.
Ni kommer att kunna även rätt snart se vår elproduktion i siffror via våra solceller genom en monitor som kommer att sitta utåtriktad i ett fönster i Trivsellokalen. Idag kan man se samma elproduktion via Hemsidan.
Ett stort projekt som kommer att pågå i flera år är reparation/renovering av våra loftgångar. Loftgångarnas infästning i pelare och i mark har tagit stryk av väder och vind under åren och måste därför repareras. Info om de kommer anslås i varje hus de gäller.

Grannsamverkan

Bostadsrättsföreningen har inlett ett samarbete med polisen och på sikt även med våra grannföreningar med inriktning, Grannsamverkan. De innebär att vi alla ska lära oss att vara vaksamma vad som händer och sker runt och i vårt kvarter. Vi ska inte vara poliser men observera och gärna rapportera om man ser något som händer. Skyltar med Grannsamverkan kommer att sättas upp på några platser inom kvarteret.

Till sist, påminnelse!

Vi har fortfarande ”ej välkomna besökare” i speciellt husen på Rotorvägen. Vi har för att förekomma de ställt om öppettiden på våra dörrar, så att dom stänger snabbare samt monterat extra dörrar i våra spiraltrappor för att man inte ska kunna ”slå läger” där. Ronderande väktare har fått andra bevakningsinstruktioner genom att numera bevakas våra källare med kameror. Men, se till och stanna kvar för att se att ingen smiter med in när ni går in genom entrédörrarna. Vi har även haft intrång i låghusen genom att troligen några tar sig in genom att hoppa upp på första loftgången och därifrån ta sig vidare!

Håkan Ax
Ordförande

Ordförande har ordet.

Övernattande personer på Rotorvägen 2, 4 och 6

Vid ett flertal tillfällen har övernattande personer, oftast en kvinna och ibland även en man påträffats och i en del fall kunnat skickats ut från våra hus. Spåren finns kvar! Personerna har övernattat ibland högst upp men även i nedre plan under spiral/nödutgångstrappan i varje hus. Senast var dock på planet våning 7 på Rotorvägen 4 som en kvinna visades ut tidigt en morgon.

Hur dom kommer in? Ja, de vet vi inte, vi tror inte att man har nyckel eller tagg och senaste tiden har inget brytmärke funnits på dörrarna. Vi anar att man smiter in efter att någon har öppnat dörren eller bara öppnar när dom ringer på porttelefonen.

Vi uppmanar ALLA på nytt att se till att entrédörrarna verkligen stänger och låser innan ni åker i hissen. De tar 10 sekunder att stå och kontrollera!

Motorvärmarkablarna

Nu använder många av oss elkabel för att värma bilen. När ni åker hemifrån så stoppa in den kontakt som ni har tagit loss från bilen i motorvärmarskåpet, efter de lås och stäng!

Det farliga om kabeln hänger runt motorvärmarskåpet är att andra delen, stickproppen sitter kvar i eluttaget och kan om de vill sig illa förorsaka elolyckor! De finns nyfikna barn!

Ta med kabeln i bilen eller stoppa in delen som ni hade i bilen i elskåpet på väggen.

Brandvarnare

Vid vår status kontroll av samtliga lägenheter så upptäcktes flera lägenheter som helt saknade brandvarnare. Se till att köpa och montera i taket, gärna i flera rum i varje lägenhet.

Se även till genom att trycka på testknappen att brandvarnaren fungerar! En billig livförsäkring!

De går rätt snabbt att bli medvetslös vid en lägenhetsbrand av röken.

Ordförande har ordet!

Ekonomi,

Styrelsen har vid sitt oktobersammanträde antagit en budget för nästkommande år 2022.
Som förberedelse för budgetmötet har givetvis vi samlat in de förändringar som kommer att gälla under nästa år i ekonomiska termer.

Förvaltningsavtalet med Riksbyggen kommer under perioden (3-års avtal) att inte index uppräknas 2022 men kommer att tillsammans med avsättningar till Underhållsplanen (måste göras enligt ekonomisk lag för Bostadsrättsföreningar. Planen är ca 30 årig!) räknas upp efter en särskild modell för förvaltningsavtal.

Mälarenergi har förvarnat för flera procenthöjningar på både vatten, el, fjärrvärme och avfallshantering, inte bara i år utan även under kommande år.

Våra avtal för bevakning, både Securitas och Aimopark flaggar även dom för höjningar.

Reparationer (oförutsett) och eventuella övriga skador på våra hus- och områdesegendom fordrar också avsättningar i budgeten. Allt enligt Underhållsplanen för Brf ASEA-stan.

Försäkringskostnaden för vårt hela fastighetsbestånd höjs med ca 3 procent nästa år.  

Styrelsen har beslutat att bostadskostnaden höjs med 2% och värmeavgiften också med 2%.
Den nya avgiften kommer på din månadsavi från och med 2022.

Värme,

Höst och vinter står framför oss och därmed även inomhusklimatet. Eftersom vi är anslutna till Mälarenergi och fjärrvärmen så styr vi inte, till en viss del själva hur varmt vi har i våra lägenheter. Ett litet tips bara så här i början av höst/vinter då de inte levereras så mycket värme, beroende på utetemperaturen så finns de en del saker du själv kan göra. Vrid ett antal gånger på dina elementtermostater, titta genom tätningslisterna i dina fönster, stäng inte ventilationsventilerna (gäller låghusen), ta bort stora möbler som står framför elementen och vädra snabbt! Se till och hålla dörrar stängda!

Grannsamverkan,

Vi har anmält vårt intresse till Polisen och Västerås Stad att medverka i projektet Grannsamverkan. Styrelsen återkommer hur vi samverkar med oss alla boende och grann fastigheter för att hindra att allt för mycket skadegörelse innanför och runt omkring i vårt närområde.

Medlem 2025,

Riksbyggen har inlett en aktivitet som innebär att man ska förhandla fram på den lokala orten samt centralt vad gällande olika förmåner för oss som är Riksbyggen förvaltade föreningar. Titta på Mitt Riksbyggen för att få uppdatering i aktiviteten/kampanjen.

Håkan Ax
Ordförande Brf ASEA-stan

Ordförande har ordet!

NU FÅR DET VARA NOG!

Våra två sophus avsedda för hushållssopor ser i stort sett väldigt snygga och rena ut. Soporna hanteras av er och även Riksbyggen personal på oftast bra sett.

Men så plötsligt så ligger de både sopor slängda hur som helst i våra sophus och även ”stora elprylar” som av er ska lämnas på Återbruket, slängda i lådan för småelektronik. De medför att vi får fördyrande omkostnader för transport av skräpet av både Riksbyggen och VAFAB till Återbruket, som vi är överens om att ni själva ska se till att de blir gjort.

Samma sak gäller wellpapp och av er inköpta kartonger med byggmaterial/nya skåp etc! De ska ni själva ta till Återbruket!

Vi upptäckte under den senaste helgen att hela stora sopsäckar med osorterat material har kastats i kärlen i sophuset på Generatorgatan! De medför ökade hämtning och sorteringskostnader för oss alla. De ska, måste sorteras av den som slänger avfallet!

Om de här fortsätter tvingas vi eventuellt att höja månadsavgiften för oss alla i och med stigande miljökostnader.

Lägenhetskontrollen

Den nu avslutade kontrollen av samtliga lägenheter visar utöver byggtekniska åtgärder som bör i möjligaste mån åtgärdas av er, även avsaknad av Brandvarnare i lägenheterna. För er egen, men även andras skull så kräver vi att ni investerar i egna Brandvarnare. Idag är det en verklig billig livförsäkring boende för er själva men även för alla grannar!

Besökare under nätterna i Rotorvägen 6,

Ett antal tillfällen i vintras och nu återigen återkommande när regnet och kylan slår till så får vi oönskade besök i vår spiraltrappa på Rotorvägen 6. Spår av burkar, sprutor men även i vissa fall blod finns endera högst upp i trappen eller i nedre trappavsatsen. ”Besöken” i källaren har upphört i och med kamerabevakningen! Vi har skärpt bevakningen med hjälp av boende men även Securitas har riktat mer bevakning på huset.

Hur dom kommer in? Ja, de är en fråga! Vi tror inte att man har tagg/nyckel utan man smiter in innan ytterdörren stänger! Tiden (ca 10 sek) för öppethållandet måste finnas med anledning av att de som går sakta eller har hjälpmedel ska hinna in innan dörren stängs. Stanna och titta att ingen annan smiter in!

Vi hoppas att ingen boende släpper in dom utan att fråga vem dom ska besöka? De kan även vara i samband med tidningsbud kommer?

Håkan Ax
Ordförande Brf ASEAstan

Ordförande har ordet!

Natten mellan fredag 6 augusti och lördag den 7 augusti så har några
”gangster/ vandaler” tagit sig upp via loftgångar på nästan alla hus på Relävägen, Statorvägen och Generatorgatan och där öppnat fönster i entrén och efter de kastat våra urnor som stod utomhus med blommor i ner i källartrapporna och i hissen på Generatorgatan 3.

Vi tror inte att nycklar har använts men man vet aldrig?

Man har även slagit omkull grillen vid lekplatsen på Relävägen, som givetvis gick i små bitar samt slagit sönder ett bord på samma plats.

Vi hoppas att ni fortfarande ser och iakttar konstiga, främmande gäng som drar i området!

Givetvis kan vi inte kontrollera varje tidpunkt men vi har även ronderande väktare som bevakar även våra gårdsområden.

Inga dörrar är uppbrutna så på något sett har man tagit sig in via loftgångarna på husen.

Vi har polisanmält skadegörelsen!

Ha ögon och öron öppna och vid misstänksamhet så polisanmäl. En gång är bättre en ingen gång!

Håkan Ax
Ordförande BRF ASEA-stan